Navigačný riadok

 • EUROPA
 • O tejto lokalite
 • Atoz
 • Sk

Abecedný zoznam


AÁÄBCČDĎDzEÉFGHChIÍJKLĹĽMNŇOÓÔPQRŔSŠTŤUÚVWXYÝZŽ

S

 • Satelitná komunikácia English (en)
 • Satelitná navigácia – Galileo English (en)
 • Satelitné stredisko Európskej únie (EUSC) English (en)
 • Schengenská dohoda dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) svenska (sv)
 • Schulz, Martin Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • SDO (sekcia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru) English (en) français (fr)
 • Sefčovič, Maroš English (en)
 • Semeta, Algirdas English (en)
 • Severná dimenzia English (en)
 • Siedmy rámcový program (Veda a výskum – 7. RP) English (en)
 • SIMAP – informácie o verejnom obstarávaní
 • SINAPSE – vedecké informácie na podporu politiky v Európe English (en)
 • Skupina pre politiku podnikov English (en)
 • Skupina „Zamestnanci“ (Európsky hospodársky a sociálny výbor) English (en) français (fr)
 • Skupina „Zamestnávatelia“ (Európsky hospodársky a sociálny výbor) English (en) français (fr)
 • Sloboda cestovania dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) svenska (sv)
 • Slobodný prístup k informáciám Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Služby (voľný pohyb) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • SMO (sekcia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru) English (en) français (fr)
 • SOC (sekcia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru) English (en) français (fr)
 • Sociálna ochrana Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Sociálna politika
 • Sociálne opatrenia dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) svenska (sv)
 • Sociálne zabezpečenie v Európe
 • Sociálne záležitosti
 • Sociálny fond (Európsky)
 • Socrates (Program) English (en)
 • Solidarita (Fond solidarity)
 • SOLVIT – riešenia problémov podnikateľov na trhu EÚ
 • Spoločná organizácia trhu (SOT – poľnohospodárstvo) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Spoločná poľnohospodárska politika (Reforma SPP) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Spoločná rybárska politika (SRP)
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika (agentúry)
 • Spolupráca s krajinami mimo Spoločenstva (vzdelávacie programy) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Spolurozhodovanie (legislatívny postup)
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Stáže v inštitúciách a orgánoch EÚ
 • Sťažnosti na nesprávny úradný postup EÚ
 • Stredomorie a Blízky východ English (en) français (fr)
 • Súdna spolupráca Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Súdny dvor
 • Súd prvého stupňa Európskych spoločenstiev
 • Súdy (spolupráca) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Súhrnné súbory legislatívy EÚ dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) svenska (sv)
 • Susedská politika Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Svet (EÚ vo svete) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Svetová obchodná organizácia (WTO) – súvisiace záležitosti English (en)
 • Svojpomocné/vzájomné spolky a spoločnosti English (en)
 • Symboly, EÚ
 • Symboly EÚ

Still need help? You can:

 • Call us on 00 800 6789 10 11 (free phone)
 • Send us an email
 • Send us comments using the "Help us improve" box (top right of this page)

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?