Navigācijas ceļš

 • EUROPA
 • Par šo vietni
 • Atoz
 • Lv

Alfabētiskais rādītājs


AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOOPRSŠTUŪVZŽ

K

 • Kaimiņattiecību politika Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Kallas, Siim English (en)
 • Kandidātvalstis, ES
 • Kapitāla brīva aprite Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Karību jūras reģiona valstis English (en) français (fr)
 • Karjera Eiropā (ES iestādēs)
 • Karogs, ES
 • Kibernoziegumi English (en)
 • Kino un audiovizuālie plašsaziņas līdzekļi Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Klimata jautājumu komisārs English (en)
 • Klimata pārmaiņas
 • Klimata pārmaiņu iegrožošana English (en)
 • Klonēšana Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it)
 • Klusā okeāna valstis English (en) français (fr)
 • Kodoldrošība English (en)
 • Kodolenerģija English (en)
 • Kodolsintēze English (en)
 • Kodolsintēzes aģentūra English (en)
 • Kohēzijas fonds
 • Kohēzijas instrumenti
 • Komisārs (enerģētika) English (en)
 • Komisārs (finanšu plānošana un budžets) Deutsch (de) English (en) français (fr) polski (pl)
 • Komisārs (iekšējais tirgus un pakalpojumi) English (en) français (fr)
 • Komisārs (konkurence)
 • Komisārs (lauksaimniecība un lauku attīstība) Deutsch (de) English (en) français (fr) română (ro)
 • Komisārs (reģionālā politika) English (en)
 • Komisārs (tirdzniecība) English (en)
 • Komisārs (transports) English (en)
 • Komisārs (vide) English (en)
 • Komisārs attīstības lietās English (en) français (fr)
 • Komisārs budžeta un finanšu plānošanas jautājumos Deutsch (de) English (en) français (fr) polski (pl)
 • Komisārs ekonomikas un monetārajās lietās English (en)
 • Komisārs iekšlietās Deutsch (de) English (en) français (fr) svenska (sv)
 • Komisārs iestāžu attiecību un administratīvos jautājumos English (en)
 • Komisārs izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietās ελληνικά (el) English (en)
 • Komisārs jautājumos, kas saistīti ar digitalizācijas programmu English (en)
 • Komisārs jautājumos, kas saistīti ar nodarbinātību, sociālajām lietām un iekļautību English (en)
 • Komisārs jautājumos, kas saistīti ar nodokļu un muitas savienību, revīziju un krāpšanas apkarošanu English (en)
 • Komisārs jautājumos, kas saistīti ar paplašināšanos un kaimiņattiecību politiku English (en)
 • Komisārs jūrlietu un zivsaimniecības jautājumos English (en)
 • Komisārs klimata jautājumos English (en)
 • Komisārs lietās, kas saistītas ar starptautisko sadarbību, humāno palīdzību un reaģēšanu krīzes situācijās English (en)
 • Komisārs pētniecības, inovācijas un zinātnes lietās English (en)
 • Komisārs rūpniecības un uzņēmējdarbības jautājumos English (en) italiano (it)
 • Komisārs tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības jautājumos Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Komisārs veselības un patērētāju politikas jautājumos Deutsch (de) English (en) français (fr) Malti (mt)
 • Komisāru rīcības kodekss (ES) pdfDeutsch (de) English (en) français (fr)
 • Komisija, Eiropas
 • Komisijas dokumentu pieejamība (caurskatāmība) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Komisijas sanāksmes, Eiropas dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) svenska (sv)
 • Komitejas Eiropas Parlamentā
 • Komunikācijas politika, Eiropas Komisijas Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Komunikācijas tehnoloģiju nozare Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) polski (pl)
 • Konfliktu novēršana English (en)
 • Konkurences komisārs English (en)
 • Konkurences politika
 • Konkurētspēja
 • Konkurētspējas un jauninājumu izpildaģentūra (KJIA) English (en)
 • Konkursi (pieņemšana darbā ES iestādēs)
 • Konkursi un līgumi
 • Konsultācijas par ES politiku
 • Konsultāciju un informācijas kontaktpunkti, ES Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Kontaktpunkti Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Kopējā ārpolitika un drošības politika, aģentūras
 • Kopējā lauksaimniecības politika (KLP), tās reforma Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Kopējā zivsaimniecības politika (KZP)
 • Kopienas acquis English (en)
 • Kopienas aģentūras
 • Kopienas Augu šķirņu birojs (CPVO)
 • Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (CFCA)
 • Koplēmums, tiesību aktu izstrāde
 • Kosmētikas līdzekļu rūpniecība
 • Kosmosa izpēte
 • Kotonū nolīgums (agrākā Lomē konvencija) English (en) français (fr)
 • Krāpšanas apkarošana Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Krāpšanas novēršana
 • Krīze, ātrās reaģēšanas mehānisms tās gadījumā English (en)
 • Kroes, Neelie English (en)
 • Kultūra
 • Kultūras galvaspilsētas, Eiropas Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Kultūras programma 2007.-2013. g. Deutsch (de) English (en) français (fr)

Still need help? You can:

 • Call us on 00 800 6789 10 11 (free phone)
 • Send us an email
 • Send us comments using the "Help us improve" box (top right of this page)

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?