Mogħdija tan-navigazzjoni

Politika għall-aċċessibilità tal-web

Is-siti web ufficjali kollha tal-Istituzzjonijiet tal-UE - maghrufin kollettivament bhala EUROPA - ghandhom isegwu linji gwida internazzjonali ghall-accessibilità tal-kontenut fuq il-web. Dan sabiex ikunu jistghu jigu accessati u mifhuma minn kemm jista’ jkun nies minghajr diskriminazzjoni.

Il-linji gwida li nippruvaw insegwu huma l-linji gwida ghall-accessibilità tal-kontenut tal-web (WCAG) English (verzjoni 1.0) mahruga mill-World wide web consortium (W3C) English bhala parti mill-inizjattiva dwar l-accessibilità tal-web English.

Is-siti l-godda tal-EUROPA kollha ghandhom jissodisfaw il-kriterji ghall-konformità f'livell A (prijorità 1) - il-livelli bazici rakkomandati mil-linji gwida tal-WCAG.

Xi whud mill-pagni ta’ dahla “top-level” fuq is-sit EUROPA digà ghandhom logo li jghid “W3C – WAI A” biex juri li jikkonformaw mal-linji gwida ta’ livell A. Qed nistinkaw biex intellghu kemm jista’ jkun pagni ta’ livell aktar baxx fuq l-istess livell ta’ accessibilità (ghalkemm dawn ma jehtigux logo).

Ghal aktar taghrif dwar dak li qed naghmlu, ara l-l-linji gwida taghna dwar il-holqien ta' pagni web accessibbli English.

Ghazla tal-lingwa bit-tastiera

Bosta pagni tal-EUROPA ghandhom kaxxa ghall-ghazla tal-lingwa li tidenndel mir-rokna ta’ fuq il-lemin tal-iskrin. Biex tara l-lista tal-lingwi disponibbli bit-tastiera, ghandek taghfas it-TAB sakemm il-kaxxa tigi maghzula mbaghad "ALT+ vlegga 'l isfel" biex tkabbar il-lista.

Dan il-mekkanizmu tal-ghazla tal-lingwa jintuza biex inaqqas l-ghadd ta’ drabi li trid tuza l-maws biex taghzel lingwa.

Links

Kampanja ghall-inkluzjoni elettronika English
Is-sit tal-UE dwar l-inkluzjoni elettronika English - b’taqsimiet dwar ix- xjuh English, l- accessibilità elettronika English, il- broadband gap English, e-Government inklussiv English, l- gharfien digitali English u l- kultura English.

Rapport - il-progress tal-accessibilità elettronika fl-Ewropa English

Dokumenti ta’ politika

L-inizjattiva Ewropea dwar l-inkluzjoni elettronika (2007)
Teknologija accessibbli [202 KB] (2005)
Accessibilità ta' siti web pubblici danskDeutschελληνικάEnglishespañolsuomifrançaisitalianoNederlandsportuguêssvenskaPdf [102 KB] (2001

Għina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

IvaLE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?

Ma sibtx li ridt? Ipprova l-Indiċi A saż-ŻABĊDEFĠGHĦIIEJKLMNOPQRSTUVWXŻZ