Navigācijas ceļš

Interneta pieejamības politika

Visam Eiropas Savienibas instituciju oficialajam timekla vietnem, kas kopa veido portalu EUROPA, vajadzetu atbilst starptautiskiem standartiem par interneta satura pieejamibu, lai tas butu pieejams un saprotams pec iespejas plašakam lasitaju lokam — ari cilvekiem ar ipašam vajadzibam.

Mes cenšamies ieverot interneta satura pieejamibas standartus (WCAG) English (1.0 versija), ko noteicis Globala timekla konsorcijs (W3C) English sava interneta pieejamibas iniciativa English.

Visam jaunajam EUROPA vietnem jaatbilst A limenim (1. prioritates limenim) noteiktajiem kriterijiem, proti, WCAG ieteiktajiem standartiem.

Dažas no EUROPA augšeja limena sakumlapam jau rota “W3C — WAI A” logotips, kas apliecina to atbilstibu A limena standartiem. Mes aktivi stradajam, lai ar tadu pašu pieejamibu varetu lepoties ari pec iespejas lielaks skaits apakšeja limena lapu (lai gan tam šads logotips nav obligats).

Sikaku informaciju par musu darbu varat noskaidrot musu pašu izstradatajos noradijumos par visiem pieejamu timekla vietnu veidošanu English.

Valodu izvele ar klaviaturas palidzibu

Daudzas EUROPA lapas augšeja labaja sturi ir nolaižama izvelne ar dažadam valodam. Lietotaji var ari vairakas reizes spiest klaviaturas taustinu TAB, lidz iezimejas ši izvelne, un tad ar taustinu kombinaciju “ALT+lejupversta bultina” atvert pieejamas valodas.

Šadu valodu izveles iespeju var lietot ka alternativu parastajai procedurai ar peli (nav tik bieži jaklikškina peles taustinš).

Saites

E-integracijas kampana English

ES e-integracijas timekla vietne English – ar sadalam vecaka gadagajuma cilvekiem English, par e-pieejamibu English, atškiribu izlidzinašanu platjoslas pakalpojumu joma English, e-parvaldi English, digitalo kompetenci English un kulturuEnglish.

Zinojums par e-pieejamibu Eiropa English

Galvenie dokumenti

Eiropas e-integracijas iniciativa (2007. gads)

Visiem pieejama tehnologija [202 KB] (2005. gads)
Publisko timekla vietnu pieejamiba danskDeutschελληνικάEnglishespañolsuomifrançaisitalianoNederlandsportuguêssvenskaPdf[102 KB] (2001. gads)

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Neizdodas atrast? Izmēģiniet alfabētisko sarakstu!AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOOPRSŠTUŪVZŽ