Διαδρομή πλοήγησης

Πολιτική για την προσβασιμότητα του Διαδικτύου

Όλοι οι επίσημοι δικτυακοί τόποι των οργάνων της ΕΕ – γνωστοί συνολικά ως EUROPA – πρέπει να τηρούν τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές για την προσβασιμότητα του Διαδικτύου, έτσι ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι επισκέπτες να μπορούν να αξιολογούν και να κατανοούν το περιεχόμενό του.

Στόχος μας είναι να εφαρμόσουμε τις Κατευθυντήριες γραμμές για την προσβασιμότητα του περιεχομένου του Διαδικτύου (WCAG) English (έκδοση 1.0) που εξέδωσε η World Wide Web Consortium (W3C, Κοινοπραξία Παγκόσμιου Ιστού) English στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την προσβασιμότητα του Διαδικτύου (WAI) English .

Όλοι οι νέοι δικτυακοί τόποι της πύλης EUROPA πρέπει να ανταποκρίνονται στο επίπεδο συμμόρφωσης Α (προτεραιότητα 1), δηλαδή να πληρούν τα βασικά κριτήρια που θέτουν οι προαναφερθείσες κατευθυντήριες γραμμές του WCAG.

Ορισμένες από τις εισαγωγικές σελίδες “προτεραιότητας” της πύλης EUROPA φέρουν ήδη το λογότυπο “W3C – WAI A” που δείχνει ότι πληρούν τα κριτήρια του επιπέδου συμμόρφωσης Α. Καταβάλλουμε προσπάθειες για να αναβαθμίσουμε όσο το δυνατό περισσότερες σελίδες χαμηλού επιπέδου, ώστε να πληρούν τα ίδια κριτήρια προσβασιμότητας (αν και αυτές δεν χρειάζονται λογότυπο).

Περισσότερες πληροφορίες για το τι κάνουμε θα βρείτε στις κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία προσβάσιμων ιστοσελίδων English .

Επιλογή γλώσσας με το πληκτρολόγιο

Σε πολλές ιστοσελίδες της πύλης EUROPA υπάρχει στην πάνω δεξιά γωνία ένας κατάλογος επιλογής γλώσσας. Πατήστε “TAB” για να επιλέξετε τον κατάλογο και στη συνέχεια “ALT+ κάτω βέλος” για να τον ανοίξετε.

Με αυτό τον τρόπο ο χρήστης χρησιμοποιεί όσο το δυνατό λιγότερο το ποντίκι.

Σύνδεσμοι

Εκστρατεία για την ηλεκτρονική ένταξη English
Δικτυακός τόπος ΕΕ για την ηλεκτρονική ένταξη English - περιλαμβάνει τμήματα σχετικά με τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας English , την ηλεκτρονική προσβασιμότητα English , το ευρυζωνικό χάσμα English , την ηλεκτρονική διακυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς English , την ψηφιακή μόρφωση English και τον πολιτισμό English .

Έκθεση - πρόοδος της ηλεκτρονικής πρόσβασης στην Ευρώπη English

Έγγραφα πολιτικής

Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία ηλεκτρονικής ένταξης (2007)
Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία ηλεκτρονικής ένταξης [202 KB] (2005)
Προσβασιμότητα των δημόσιων δικτυακών τόπων [102 KB] (2001)

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Δεν μπορείτε να το βρείτε; Ψάξτε στο αλφαβητικό ευρετήριοΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨCEGIPRSU