Sökväg

Policy för webbtillänglighet

Alla EU-institutioners webbplatser ska följa internationella riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll. Det betyder att text, bild och ljud ska vara i ett format som gör att så många som möjligt kan komma åt och förstå innehållet utan att diskrimineras.

De översta nivåerna på Europa följer nivå AA i WCAG-riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll (version 2.0). Riktlinjerna kommer från www-konsortiet W3C och är ett led i initiativet för webbtillgänglighet (WAI) English.

Videoklipp och dokument i Word och pdf är inte alltid optimalt tillgängliga.

Alla nya sidor och webbplatser på Europa ska följa samma standard för tillgänglighet. Vi jobbar nu med att så många undersidor som möjligt ska nå samma nivå.

Läs mer om arbetet i våra riktlinjer för tillgängliga webbsidor English.

Länkar

EU-kommissionens policy för digital kompetens och e-inkludering English

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?