Navigačný riadok

Politika dostupnosti webového obsahu

Všetky oficiálne webové lokality inštitúcií EÚ by mali byť v súlade s medzinárodnými usmerneniami o dostupnosti webového obsahu. Znamená to, že texty, obrázky, formuláre, zvuky atď. by mali byť dostupné a zrozumiteľné pre čo najväčší okruh ľudí bez diskriminácie.

Stránky najvyššej úrovne portálu EUROPA sa riadia usmerneniami pre dostupnosť webového obsahu (WCAG) (verzia 2.0), úroveň AA, ktoré vydalo konzorcium World Wide Web (W3C) ako súčasť iniciatívy za dostupnosť webu English.

Môže sa stať, že videá a dokumenty vo formáte Word alebo PDF použité na niektorých stránkach, nie sú optimalizované z hľadiska dostupnosti.

Všetky nové stránky portálu EUROPA a jeho sub-lokality by mali spĺňať rovnaké normy dostupnosti. Rovnako pracujeme na tom, aby sme dosiahli uplatňovanie týchto noriem aj v prípade čo najväčšieho počtu ďalších stránok nižšej úrovne.

Bližšie informácie o našich aktivitách nájdete v našich usmerneniach o tvorbe dostupných webových stránok English.

Odkazy

Politiky Európskej komisie v oblasti digitálnej gramotnosti a digitálneho začlenenia („e-Inclusion“) English

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?