Navigācijas ceļš

Interneta pieejamības politika

Visām Eiropas Savienības iestāžu oficiālajām tīmekļa vietnēm jāatbilst starptautiskajiem standartiem par interneta satura pieejamību. Tas nozīmē, ka tekstiem, attēliem, veidlapām, skaņām u.tml. jābūt pieejamām un saprotamām pēc iespējas vairākiem cilvēkiem, nevienu nediskriminējot.

Portāla EUROPA augšējā līmeņa lapās ir ievēroti interneta satura pieejamības standarti (WCAG) (2.0 versija, AA līmenis), ko pieņēmis Globālā tīmekļa konsorcijs (WC3) savā interneta pieejamības iniciatīvā .

Var gadīties, ka dažās lapās videomateriāli un Word vai PDF formāta dokumenti nebūs visiem optimāli pieejami.

Visām jaunajām EUROPA lapām un pakārtotajām vietnēm būtu jāatbilst vienādiem pieejamības standartiem. Mēs arī daudz darām, lai tādā pašā līmenī izstrādāts būtu arī pēc iespējas vairāk apakšējā līmeņa lapu.

Sīkāku informāciju par mūsu darbu varat noskaidrot mūsu pašu izstrādātajās pamatnostādnēs par visiem pieejamu tīmekļa vietņu veidošanu English.

Saites

Eiropas Komisijas politika digitālo prasmju un e-iekļautības veicināšanai English

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?