Navigatsioonitee

Veebi juurdepääsetavuse poliitika

Kõigil ELi institutsioonide ametlikel veebisaitidel tuleks järgida veebisisu juurdepääsetavust käsitlevaid rahvusvahelisi suuniseid. See tähendab, et tekst, kujutised, vormid, helid jne peaksid olema juurdepääsetavad ja mõistetavad võimalikult paljudele inimestele kedagi diskrimineerimata.

Portaali EUROPA ülataseme leheküljed vastavad veebikonsortsiumi (W3C) poolt veebi juurdepääsetavuse algatuse English raames välja antud veebisisu juurdepääsusuuniste (WCAG) (versioon 2.0) AA-tasemele.

Mõnedel lehekülgedel leiduvad videod ja Word- või PDF-vormingus dokumendid ei pruugi olla juurdepääsetavuse seisukohast optimaalsed.

Kõik portaali EUROPA uued leheküljed ja alamsaidid peavad vastama ühetaolistele juurdepääsetavuse nõuetele. Teeme tööd selleks, et viia ka võimalikult paljude madalama tasandi lehekülgede juurdepääsetavus samale tasemele.

Meie tegevuse kohta täiendava teabe saamiseks vaadake meie suuniseid juurdepääsetavate veebilehekülgede loomiseks English.

Lingid

Euroopa Komisjoni poliitika digitaalse kirjaoskuse ja e-kaasatuse valdkonnas English

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?