Cesta

Usnadňování přístupu k obsahu internetových stránek

Všechny oficiální internetové stránky institucí EU by se měly řídit mezinárodními pravidly pro přístup k obsahu na internetu. To znamená, že texty, obrázky, formuláře, zvukové nahrávky apod. by měly být přístupné a srozumitelné co největšímu počtu lidí bez jakéhokoli omezení.

První úroveň stránek na portálu EUROPA odpovídá požadavkům stanoveným v metodice Web content accessibility guidelines (WCAG) (verze 2.0), level AA, vydané organizací World Wide Web Consortium (W3C) v rámci inciativy týkající se přístupnosti internetového obsahu English.

Videonahrávky a dokumenty ve formátu Word nebo PDF použité na některých stránkách nemusí být z hlediska přístupnosti optimalizovány.

Všechny nové stránky na vyšších i nižších úrovních portálu EUROPA by měly splňovat stejné normy přístupnosti. Snažíme se rovněž o to, aby co nejvíce stránek na nižších úrovních dosáhlo stejné úrovně přístupnosti.

Více informací o naší práci najdete v pokynech pro tvorbu dobře přístupných internetových stránek English.

Odkazy

Politika Evropské komise v oblasti digitální gramotnosti a začlenění občanů do informační společnosti (e-inclusion) English

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?