Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

  • Skriv ut denna sida
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna

Om Europaåret

2012 – Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna

Europaåret ska öka kunskapen om de äldres bidrag till samhället. Tanken är att uppmuntra beslutsfattare och aktörer att skapa bättre förutsättningar för aktivt åldrande och stärka solidariteten mellan generationerna.

Vad är aktivt åldrande?

Att åldras aktivt är att åldras med god hälsa och som en fullvärdig samhällsmedborgare. Det innebär att man känner sig nöjdare på arbetet, mer oberoende i vardagen och mer delaktig i samhällslivet. Oavsett hur gamla vi är kan vi fortfarande spela en viktig roll och öka vår livskvalitet. Utmaningen är att få använda sin potential även vid högre ålder. Europaåret 2012 främjar aktivt åldrande på tre områden:

I arbetslivet – I takt med att den förväntade livslängden ökar, höjs pensionsåldern runtom i Europa. Men många är oroliga för att de inte ska orka stanna på det jobb de har idag eller inte hitta något annat fram till pensionen. Därför måste vi förbättra äldre arbetstagares möjligheter på arbetsmarknaden.

I samhället – Man behöver inte bli overksam bara för att man går i pension. Äldre människors bidrag till samhället som stöd för andra, t.ex. för egna föräldrar, makar och barnbarn, glöms ofta bort och detsamma gäller deras roll som frivilligarbetare. Europaåret ska uppmärksamma de äldres bidrag till samhället och skapa bättre villkor för dem.

I vardagen – Hälsan blir sämre när vi blir äldre, men det finns mycket vi kan göra för att bromsa förloppet. Även små förändringar i omgivningen kan göra stor skillnad för människor med hälsoproblem och funktionsnedsättningar. Aktivt åldrande innebär också självbestämmande, så att vi kan klara oss själva så länge som möjligt.

EU-politik

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna

Befolkningsutveckling, aktivt åldrande och pensioner – Social Europe guide

EU-pengar

Att främja aktivt åldrande i Europa – EU-stöd till lokala och regionala aktörer

Fakta och siffror

Eurobarometer om aktivt åldrande

Eurostat – Statistik i EU 2012: Aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna

Index för aktivt åldrande – wiki