Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

  • Skriv ut denna sida
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna

Nyheter

Sverige firar avslutningen av Europaåret för aktivt åldrande genom att visa upp de initiativ som har genomförts under 2012 och samtidigt visa vägen för 2013

03/12/2012
Sverige firar avslutningen av Europaåret för aktivt åldrande genom att visa upp de initiativ som har genomförts under 2012 och samtidigt visa vägen för 2013

Den svenska avslutningskonferensen för Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna 2012 genomfördes den 29 november i Europahuset i Stockholm.

Runt 100 personer deltog i konferensen som startade med en introduktion som gavs av Lucia Bender från Europeiska kommissionen i Sverige, i vilken hon definierade avslutningsceremonin som en bro mellan Europaåret 2012 och det kommande Europaåret för medborgarna 2013. Därefter klargjorde Åsa Lindh, generaldirektör för Svenska ESF-rådet, vilka de viktigaste målen har varit för de kampanjer och initiativ som genomförts under året: folkhälsa, samhälle och sysselsättning, självbestämmande och solidaritet mellan generationerna.

Det viktigaste anförandet under konferensen hölls av Maria Larsson, barn- och äldreminister, som betonade vikten av de äldres bidrag i dagens samhällen. Hon fokuserade särskilt på deras roll i det civila samhället och i fråga om kultur.

Anna Pettersson presenterade, på uppdrag av socialförsäkringsministern, det nya pensionssystemet som kommer att införas under våren 2013 i Sverige. Hon berättade att det nya systemet kommer att vara mer flexibelt när det gäller förutsättningarna för anställning och att det kommer att gör det möjligt för pensionärer att vara aktivare och mer anställningsbara.

Konferensen leddes och avslutades av Hanna Zetterberg, som 1994 blev den yngsta personen att väljas in i Sveriges riksdag. Både talarna och publiken kom fram till att det är viktigt att synliggöra åldersrelaterade initiativ som genomförs i hela landet och inom olika sektorer. De påpekade dock att det även är viktigt att visa vad initiativen leder till på längre sikt och att de kommer att fortsätta att främja aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna under kommande år.

Under dagen kunde de medverkande vid konferensen i Stockholm även besöka en utställning som visade det svenska deltagandet i de initiativ som lanserades av Europeiska kommissionen under Europaåret 2012, såsom generations@schools, Seniorkraftsdagen och de olika utmärkelserna för aktivt åldrande.

--

Bildgalleri från avslutningskonferensen.

Klicka här för att bläddra igenom ett urval av initiativ som har genomförts i Sverige i samband med Europaåret 2012.

För ytterligare information om Europaåret 2012 i Sverige kan du besöka följande hemsida.

 

Tillbaka