Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

  • Skriv ut denna sida
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna

Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna

Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna

Är du orolig för att bli gammal? Undrar du över din plats i samhället när du fyllt 60, 70 eller 80?

Livet slutar inte vid 60 – och samhället värdesätter i allt högre grad det som de äldre kan bidra med. Aktivt åldrande handlar om just detta: att få ut mer och inte mindre av livet när du blir äldre – på jobbet, i hemmet och i samhället.

Det hjälper inte bara dig som individ utan samhället som helhet.