Navigačný riadok

  • Vytlačiť túto stránku
  • Zmenšiť veľkosť písma
  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky

Najnovšie správy

Národná záverečná konferencia Európskeho roku 2012 na Slovensku vyzýva k diskusii o medzigeneračnom dialógu

18/12/2012
Národná záverečná konferencia Európskeho roku 2012 na Slovensku vyzýva k diskusii o medzigeneračnom dialógu

Národná záverečná konferencia Európskeho roku 2012 na Slovensku sa konala v Bratislave dňa 14. decembra pod názvom „Ľudské práva v medzigeneračnom dialógu‟. Na organizácii konferencie sa spolupodieľal Úrad vlády Slovenskej republiky a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. Účastníci boli prizvaní do diskusie o solidarite a dialógu medzi generáciami.

Vo svojom úvodnom prejave Miroslav Lajčák, podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí, pripomenul publiku, že cieľom konferencie bolo stať sa jedným z východiskových bodov pre „tvorbu nastávajúcej národnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike‟.

Národná koordinátorka Európskeho roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami, Mária Jedličková spolu s vedúcim Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušanom Chrenekom, národnými ambasádormi ER2012 a ďalšími rečníkmi predstavili niektoré z iniciatív a aktivít zorganizovaných v priebehu uplynulých 12 mesiacov a vyjadrili svoje prianie, aby tieto činnosti pokračovali aj naďalej.

Pani Jedličková vyjadrila svoju pevnú vieru, že úsilie a vytrvalá práca všetkých, ktorí sa zapojili do zlepšovania medzigeneračného dialógu, sa s ukončením ER2012 nevytratia. „Tento Európsky rok prispel k vytvoreniu platformy jednotlivcov a organizácií, ktoré veria, že všetky generácie môžu spolunažívať v dobrom a to je možné len ak do procesu zapojíme všetky vekove skupiny a podporíme solidaritu‟.

Konferencia vzdala poctu slovenským národným víťazom ocenení Európskeho roku 2012, ktorí mali možnosť predstaviť svoje projekty. Konal sa taktiež trh, na ktorom boli predstavené niektoré z najvýstižnejších aktivít a organizácií seniorov na Slovensku.

V predvečer konferencie sa v priestoroch Historickej budovy NR SR konal ceremoniál odovzdávania ocenení podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky za významný prínos v oblasti ochrany a podpory ľudských práv za rok 2012. V kontexte európskeho roku 2012 získala jedno z ocenení sociologička Zora Bútorová. Zora Bútorová sa aktívne zapája do otázok súvisiacich s aktívnym starnutím a do dialógu o medzigeneračnej solidarite na Slovensku. Okrem publikovania štúdií a článkov v akademických časopisoch a tlači sa pravidelne venuje analýzam verejnej mienky o rodovej rovnosti a starnutí v rozsiahlych národných správach.

--

Galéria fotografií z podujatia.

Kliknutím tu si môžete prezrieť rôzne iniciatívy na Slovensku súvisiace s ER2012.

Viac informácií o Európskom roku 2012 na Slovensku môžete nájsť na tejto stránke.

back