Ścieżka nawigacji

  • Drukuj tę stronę
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
  • Powiększ rozmiar czcionki
  • Włącz duży kontrast
  • Wybierz wersję standardową

Informacje o roku tematycznym

2012 – Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej

Celem Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej będzie zwrócenie uwagi opinii publicznej na wkład, jaki do społeczeństwa wnoszą osoby starsze. Jest to również okazja, by zachęcić polityków i inne zainteresowane strony do podejmowania konkretnych działań z myślą o tworzeniu warunków sprzyjających aktywności osób starszych i wzmacnianiu solidarności międzypokoleniowej.

Na czym polega aktywne starzenie się?

Na aktywne starzenie składa się wiele elementów: starzenie się w dobrym zdrowiu, aktywny udział w życiu społecznym, spełnienie w życiu zawodowym i więcej niezależności w życiu codziennym. Bez względu na swój wiek osoby starsze mogą odgrywać ważną rolę w społeczeństwie i dłużej cieszyć się życiem. Musimy więc znaleźć sposób na to, by jak najlepiej wykorzystać ich potencjał. W 2012 r. Unia Europejska będzie wspierała aktywność osób starszych poprzez działania w trzech dziedzinach:

Zatrudnienie – wraz z wydłużaniem się średniej długości życia w Europie podnoszony jest również wiek emerytalny. Wielu Europejczyków obawia się jednak, że w bardziej zaawansowanym wieku nie będzie w stanie zachować obecnego miejsca pracy ani znaleźć nowego przed nabyciem praw do godnej emerytury. Musimy zapewnić osobom starszym więcej możliwości na rynku pracy.

Udział w życiu społecznym – przejście na emeryturę nie oznacza, że dana osoba niczego już nie może zaoferować społeczeństwu. Wkład starszych ludzi w życie ich społeczności, wyrażający się np. poprzez opiekowanie się innymi (z reguły rodzicami, małżonkami lub wnukami) czy pracę w charakterze wolontariuszy często nie zyskuje należytego uznania. Europejski Rok ma sprawić, że wkład starszych osób w życie społeczne będzie bardziej doceniany. Ma też przyczynić się do stworzenia im bardziej sprzyjających warunków do dłuższej aktywności.

Samodzielne życie – z wiekiem pogarsza się stan zdrowia każdego z nas, ale istnieje wiele sposobów, by sobie z tym radzić. Czasem potrzebne są tylko niewielkie zmiany, aby życie osób o słabszym zdrowiu lub niepełnosprawnych stało się o wiele łatwiejsze. Aktywne starzenie się oznacza również usprawnianie funkcjonowania osób starszych, tak by mogły one pozostać niezależne tak długo, jak to możliwe.

Polityki UE

Wkład UE w propagowanie aktywnego starzenia się i solidarność międzypokoleniową

Demografia, aktywne starzenie się i emerytury – przewodnik po Europie społecznej

Możliwości finansowania

Jak propagować aktywne starzenie się w Europie – UE wspiera działania na szczeblu lokalnym i regionalnym

Fakty i liczby

Specjalny sondaż Eurobarometru poświęcony aktywnemu starzeniu się

Eurostat – Statystyczny obraz UE w 2012 r.: aktywne starzenie się i solidarność międzypokoleniowa

Indeks dotyczący aktywności osób starszych − wiki