Ścieżka nawigacji

  • Drukuj tę stronę
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
  • Powiększ rozmiar czcionki
  • Włącz duży kontrast
  • Wybierz wersję standardową

Wiadomości

Minister Kosiniak-Kamysz zamknął Europejski Rok 2012 w Polsce słowami „znajdujemy się na początku drogi” w kierunku solidarności pomiędzy pokoleniami

20/12/2012
Minister Kosiniak-Kamysz zamknął Europejski Rok 2012 w Polsce słowami „znajdujemy się na początku drogi” w kierunku solidarności pomiędzy pokoleniami

Krajowa konferencja zamykająca Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej w Polsce odbyła się 19 grudnia w siedzibie polskiego Sejmu w Warszawie.

Konferencję, w której wzięło udział około 400 osób, zainaugurował Minister Pracy i Polityki Społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz, który powiedział, że kończy się Europejski Rok 2012, ale nie kończy się jego idea i jego cele.

Znajdujemy się na początku drogi do zmiany świadomości, edukacji społecznej i partycypacji w solidarności międzypokoleniowej” - powiedział Minister Władysław Kosiniak-Kamysz, zwracając uwagę na wielki potencjał energii, drzemiący w osobach starszych, ujawniony przy okazji rozmaitych działań, podejmowanych w Polsce w ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych.

Minister zasygnalizował także potrzebę stworzenia parlamentu seniorów, który byłby odpowiednikiem takiego parlamentu działającego w Europie. Organ ten byłby źródłem opinii, wsparcia i doradztwa dla polityków i instytucji. Michał Szczerba, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, dodał, że chciałby, aby pierwsze spotkanie tej grupy odbyło się w siedzibie polskiego Sejmu, 1 października, który jest Międzynarodowym Dniem Osób Starszych.

Dyrektor nowo utworzonego Departamentu Polityki Senioralnej, Marzena Breza, podkreśliła znaczenie określenia konkretnych środków w Rządowym Programie na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. W ramach tego programu, 425 instytucji otrzymało dofinansowanie przeznaczone na projekty mające na celu wspieranie aktywności, edukację i zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych.

Jako przykłady dobrych praktyk wskazano gminę Gdów, w której powstał pierwszy na polskiej wsi Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz miasto Leszno, za jego inicjatywy na rzecz osób starszych. Wiceprzewodnicząca AGE Platform Europe, Halina Potocka, zachęciła uczestników do naśladowania tych przykładów i starania się o dofinansowanie dla podobnych projektów.

Polska zainaugurowała w sierpniu Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 i znajduje się wśród liderów promocji zagadnień związanych z aktywnością seniorów. W roku 2012, w ramach tego programu, wiele projektów mających na celu włączenie społeczne osób starszych otrzymało w sumie 20 milionów złotych. Minister Kosiniak-Kamysz powiedział, że w przyszłym roku kwota ta zostanie podwojona.

--

Galeria zdjęć z konferencji.

Kliknij tutaj, aby przeglądać inicjatywy związane z Europejskim Rokiem 2012 w Polsce.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Europejskiego Roku 2012 w Polsce, odwiedź tę stronę.

wstecz