Ścieżka nawigacji

  • Drukuj tę stronę
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
  • Powiększ rozmiar czcionki
  • Włącz duży kontrast
  • Wybierz wersję standardową

Wiadomości

Polska przyjmuje Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013

30/08/2012
Polska przyjmuje Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 © J. Szczepaniak

Rada Ministrów przyjęła w dniu 24 sierpnia 2012 r. Rządowy Program na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2012-2013. Celem tego obszernego programu, wchodzącego w życie 12 września br., jest poprawa jakości życia osób starszych poprzez zaangażowanie społeczne oraz wykorzystanie ich potencjału na rzecz całego społeczeństwa.

Całkowity budżet Programu wynosi 60 milionów złotych (około 14,5 miliona euro). O środki finansowe Programu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, kluby sportowe i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Program składa się z dwóch części:

1.      Stworzenie długoterminowej polityki na rzecz osób starszych, w oparciu o współpracę międzyministerialną oraz współpracę z organizacjami prowadzącymi projekty skierowane do seniorów.

2.      Krótkoterminowa polityka oparta na konkretnych działaniach, które zostaną przeprowadzone przez uczestników Programu. Projekty, które pragną skorzystać ze środków finansowych Programu (zobacz tutaj) powinny wziąć pod uwagę priorytety ustalone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, a między innymi:

  • Zwiększenie i poprawa jakości oferty edukacyjnej w ramach uczenia się przez całe życie oraz zmniejszenie poziomu e-wykluczenia.
  • Tworzenie korzystnych warunków dla integracji osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej.
  • Rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej seniorów, w tym upowszechnianie wolontariatu, udziału w procesach decyzyjnych społeczeństwa, itd.
  • Wspieranie samodzielności osób starszych poprzez podnoszenie jakości usług społecznych oraz promocję działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji.

Szczegółowe informacje na temat Programu są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

wstecz