Navigatsioonitee

  • Prindi lehekülg
  • Kiri väiksemaks
  • Kiri suuremaks
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Valige tavaline värviversioon

Aasta kohta

2012 - aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse Euroopa aasta

Aasta eesmärk on suurendada teadlikkust vanemate inimeste panusest ühiskonnale. Kõikide tasandite poliitikakujundajaid ja asjaomaseid sidusrühmi julgustatakse võtma meetmeid, et luua paremad võimalused aktiivsena vananemiseks ning põlvkondadevahelise solidaarsuse tugevdamiseks.

Mis on aktiivsena vananemine?

Aktiivsena vananemine tähendab vananemist omades head tervist, osaledes täielikult ühiskonna elus, tundes end tegusana tööl, olles sõltumatu igapäevases elus ning kaasatud kui kodanik. Me võime sõltumata vanusest ikka täita oma osa ühiskonnas ning nautida paremat elukvaliteeti. Eesmärk on kasutada parimal moel ära see hiigelsuur potentsiaal, mis inimeses on olemas ka vanemas eas. Euroopa aasta 2012 edendab aktiivsena vananemist kolmes valdkonnas:

Tööhõive – eeldatav eluiga kogu Euroopas tõuseb ning samas suunas liigub pensioniiga, kuid paljud inimesed kardavad, et nad ei suuda jätkata samas ametis ega leida ka muud tööd, enne kui nad saavad väärikalt pensionile jääda. Vanematele töötajatele tuleb tööturul pakkuda paremaid võimalusi.

Osalemine ühiskonna elus – töölt kõrvale jäämine ei tähenda ülearuseks muutumist. Vanemate inimeste panust ühiskonnale teiste (oma vanemate, abikaasade ning lastelaste) eest hoolitsemisel või nende vabatahtlikku tööd ei panda sageli tähele. Euroopa aasta taotluseks on tunnustada rohkem seda, mida vanemad inimesed teevad ühiskonna heaks ning luua neile paremat tuge pakkuvad tingimused.

Iseseisev elu – inimese tervis vananedes halveneb, kuid selle vastu on võimalik üsna palju ette võtta. Väikesed muutused keskkonnas võivad tähendada väga palju inimeste jaoks, kellel on erinevad tervisehädad või puuded. Aktiivsena vananemine tähendab ka inimestele suutlikkuse tagamist tulla võimalikult kaua oma eluga ise toime.

ELi poliitikad

ELi panus aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse heaks

Demograafia, aktiivsena vananemine ja pensionid – Social Europe guide

ELi rahastamine

Kuidas edendada Euroopas aktiivsena vananemist - ELi toetus kohalikele ja piirkondlikele osapooltele

Faktid ja arvandmed

Eurobaromeetri eriaruanne aktiivsena vananemise kohta

Eurostat - EL 2012 statistikas: Aktiivsena vananemine ja põlvkondadevaheline solidaarsus

Aktiivsena vananemise indeks – Wiki