Sti

  • Udskriv siden
  • Mindre skrift
  • Større skrift
  • Vælg høj kontrast
  • Vælg version i standardfarver

Nyheder

Danmark afslutter Det europæiske år 2012 med konferencen ”Aktiv i livet – Generationernes møde”

05/12/2012
Danmark afslutter Det europæiske år 2012 med konferencen ”Aktiv i livet – Generationernes møde” © Charlotte Riddervold

Over 300 personer var samlet i København den 4. december for at afholde den nationale afslutningskonference for Det europæiske år 2012 i Danmark. Konferencen, som fandt sted på Hotel Scandic var arrangeret af Beskæftigelsesministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Social- og Integrationsministeriet i samarbejde med Europa-Kommissionens repræsentation og Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark.

Trine Sick var ordstyrer ved konferencen, som indeholdt adskillige foredrag om emnet ”Aktiv i livet – Generationernes møde”, og der var fornøjelig underholdning fra seniorkoret Mandskoret Djursland og teatergruppen C:ntact, en uafhængig organisation som arbejder med etnisk, social og kulturel integration.

Aldersforsker Henning Kirk talte om, hvad det betyder at blive gammel fra et lægeligt perspektiv, mens Lis Puggaard fra Syddansk Universitet forklarede, hvilke fordele der er ved et aktivt ældreliv, og hvorfor danskerne bliver ældre i en bedre form. ”Det er sikkert fordi, Danmark i gennem en årrække har implementeret initiativer som f.eks. forebyggende hjælp i hjemmene, forebyggelse imod fald, fysisk aktivitet og så videre”, sagde hun.

Jakob Jensen, Direktør for Styrelsen for Fastholdelse og International Rekruttering, tog fat på emnet seniorer på arbejdsmarkedet, og hvordan krisen har påvirket dem. Karen Marie Fiirgaard, erhvervspsykolog i Århus Kommune delte ud af sine erfaringer med læring på tværs af generationerne.

Et af dagens højdepunkter var, da Karen Hækkerup, social- og integrationsminister og WHO’s regionale direktør for Europa, Zsuzsanna Jakab, offentliggjorde vinderne af konkurrencen De mange generationers by: Kommunerne Nakskov, Skanderborg og Frederiksberg. Hensigten med konkurrencen, der var arrangeret inden for rammerne af Det europæiske år 2012, var at finde den mest aldersvenlige by i Danmark.

I forlængelse af temaet aldersvenlige byer, holdt Anne Mette Boye fra Arkitektskolen i Århus foredrag om tendenser i byudvikling og behovet for at tilpasse omgivelserne i forhold til folks behov afhængig af deres alder.

Fritz von Nordheim Nielsen, vicekontorchef i Europa-Kommissionen, DG Employment, udtrykte sin begejstring over succesen med Det europæiske år og det faktum, at ”opfattelsen af aktiv aldring virkelig er blevet cementeret som koncept for, hvordan europæerne kan tilpasse deres livsstil til de nye muligheder, der er i et samfund med en stadig højere alder og en ændret befolkningspyramide”.

Konferencen blev rundet af med en paneldebat om Aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne. Paneldeltagerne var: Bjarne Hastrup (Ældre Sagen), Signe Bo (Dansk Ungdoms Fællesråd), MEP Ole Christensen, Poul Erik Tindbæk (Århus Kommune), Lis Puggaard (Syddansk Universitet) og Per Larsen (Børnerådet).

Astrid Krag, minister for sundhed og forebyggelse, afsluttede arrangementet med at minde tilhørerne om, hvor vigtigt det er at bygge broer mellem ældre og unge.

--

Billedgalleri fra arrangementet.

Klik her for at skimme et udvalg af EY2012-relaterede initiativer i Danmark.

Yderligere information om Det europæiske år 2012 i Danmark findes på dette websted.

Tilbage