Navigācijas ceļš

 • drukāt lapu
 • Mazāki burti
 • Lielāki burti
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu

Valstis, kas piedalās

Valstis, kas piedalās (t.i., 27 ES dalībvalstis, kā arī Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija), ieceļ katra savu valsts koordinatoru, kas valstī rīko pasākumus, palīdz popularizēt vietējos un reģionālos pasākumus un mēģina Eiropas gada atzīmēšanā iesaistīt visas ieinteresētās aprindas. Eiropas Komisiju iepazīstina ar darba programmu, kurā ieskicēti 2012. gada gaitā plānotie pasākumi.

 • Austrija Austrija
 • BeļģijaBeļģija
 • Bulgarija Bulgarija
 • DānijaDānija
 • FrancijaFrancija
 • GrieķijaGrieķija
 • IgaunijaIgaunija
 • Islande Islande
 • ItālijaItālija
 • KipraKipra
 • Latvija Latvija
 • LielbritānijaLielbritānija
 • Lietuva Lietuva
 • Lihtenšteina Lihtenšteina
 • Luksemburga Luksemburga
 • Malta Malta
 • Norvegija Norvegija
 • NīderlandeNīderlande
 • Polija Polija
 • PortugālePortugāle
 • Rumānija Rumānija
 • SlovākijaSlovākija
 • SlovēnijaSlovēnija
 • SomijaSomija
 • SpānijaSpānija
 • UngārijaUngārija
 • VācijaVācija
 • ZviedrijaZviedrija
 • ČehijaČehija
 • ĪrijaĪrija