Navigačný riadok

  • Vytlačiť túto stránku
  • Zmenšiť veľkosť písma
  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky

Koalícia

Medzi členov koalície v rámci Európskeho roku 2012 patrí v súčasnosti viac ako 50 európskych organizácií. Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami pre ne predstavuje príležitosť venovať sa otázkam diskriminácie na základe veku a demografickým zmenám tak, aby ich riešenie bolo objektívne a prijateľné pre všetky vekové skupiny.

Európsky rok bude príležitosťou na zviditeľnenie a propagáciu inovatívnych riešení hospodárskych a sociálnych výziev, ktorým čelí európske starnúce obyvateľstvo. Okrem toho by mal starších ľudí motivovať k udržaniu dobrej fyzickej a psychickej kondície a k aktívnejšej účasti na pracovnom trhu či v rámci svojich komunít.

Členovia

http://www.age-platform.eu

Kontakt: Alice Sinigaglia, manažérka pre logistiku a komunikačné kampane, alice.sinigaglia@age-platform.eu

http://www.alzheimer-europe.org

Kontakt: Annette Dumas, odborná referentka pre záležitosti EÚ, annette.dumas@alzheimer-europe.org

http://www.autismeurope.org

Kontakt: Aurelie Baranger, riaditeľka, secretariat@autismeurope.org

http://www.caritas-europa.org

Kontakt: Peter Verhaeghe, vedúci oddelenia pre ochranu práv, pverhaeghe@caritas-europa.org

http://www.cecodhas.org

Kontakt: Julien Dijol, odborný referent, julien.dijol@cecodhas.org

http://www.csreurope.org

Kontakt: Sarah Dekkiche, projektová manažérka, sd@csreurope.org

http://www.mhe-sme.org

Kontakt: Paulina Banas, odborná referentka pre oblasť sociálnej politiky, paulina.banas@mhe-sme.org

http://www.eurocarers.org

Kontakt: Robert Anderson, predseda, info@eurocarers.org

http://www.eurochild.org

Kontakt: Björn Becker, odborný referent pre informácie a komunikáciu, bjoern.becker@eurochild.org

http://www.eurocommerce.be

Kontakt: Ilaria Savoini, poradkyňa v oblasti sociálnych záležitostí, savoini@eurocommerce.be

http://www.eurohealthnet.eu

Kontakt: Karen Vandeweghe, koordinátorka rozvoja sietí, k.vandeweghe@eurohealthnet.eu

http://www.epda.eu.com

Kontakt: Heather Clarke, politické otázky, heather@epda.eu.com

http://www.ehima.com

Kontakt: Soeren Hougaard, generálny sekretár, sh@ehima.com

http://www.ehfa.eu

Kontakt: Kasia Scoggins, vedúca kancelárie v Bruseli, kasia.scoggins@ehfa.eu

Kontakt: Bruno Costantini, generálny tajomník, bcostantini@etuc.org

Boulevard du Roi Albert II 5, 1210 Bruxelles

http://www.efort.org

Kontakt: Prof. Wolfhart Puhl, predseda pre vonkajšie záležitosti a kontaktný výbor, bývalý prezident, wolfhart.puhl@efort.org

http://www.fefaf.be/home_fr.php

Kontakt: Marielle Helleputte, generálna tajomníčka, mehelleputte@skynet.be

http://www.eular.org

Kontakt: MUlrike Kieper, brussels@eular.eu

http://www.engso.eu

Kontakt: Heidi Pekkola, referentka pre politiku a komunikáciu, pekkola@euoffice.eurolympic.org

http://www.eucis-lll.eu

Kontakt: Audrey Frith, riaditeľka, audrey.frith@eucis-lll.eu

http://www.esip.org

Kontakt: Dr Christine Dawson, koordinátorka výboru, christine.dawson@esip.orgailto

http://www.age-platform.eu/images/stories/ELISAN.pdf

Kontakt: Elena Curtopassi, odborná referentka pre oblasť sociálnej politiky, elena.curtopassi@regione.veneto.it

http://www.eapn.eu

Kontakt: Amana Ferro, odborná referentka, amana.ferro@eapn.eu

http://www.enar-eu.org

Kontakt: Celina Kin-Armbrust, referentka pre kampane a politické záležitosti, celina@enar-eu.org

http://www.ensa-network.eu

Kontakt: Elena Curtopassi, pracovníčka pre oblasť sociálnej politiky, elena.curtopassi@regione.veneto.it

http://www.enna-europe.org

Kontakt: Kim Leonard Smouter, generálny tajomník, kim.smouter@enna-europe.org

http://www.esn-eu.org

Kontakt: Stephen Barnett, hlavný odborný referent, stephen.barnett@esn-eu.org

http://www.womenlobby.org/?lang=en

Kontakt: Cecile Greboval, generálna tajomníčka, ewl@womenlobby.org

http://www.cev.be

Kontakt: Daniela Bosioc, odborná a projektová referentka, daniela.bosioc@cev.be

http://www.youthforum.org

Kontakt: Santa Ozolina, odborná referentka, zamestnanosť a sociálne veci, santa.ozolina@youthforum.org

http://www.edf-feph.org

Kontakt: Simona Giarratano, odborná referentka, simona.giarratano@edf-feph.org

http://www.efc.be

Kontakt: Giulia lombardi, otázky EÚ, glombardi@efc.be

http://www.eahsa.eu

Kontakt: Robert Speiser, výkonný riaditeľ, director@eahsa.eu

http://www.aeip.net

Kontakt: Magdalena Machalska, poradca v oblasti zdravotných záležitostí, magdalena.machalska@aim-mutual.org

http://www.emsa-europe.org

Kontakt: Sofia Ribeirová, podpredsedníčka pre vonkajšie záležitosti, vpe@emsa-europe.eu

http://eurohealth.ie

Kontakt: Hildrun Sundseth, vedúca pre oblasť politiky, hildrun.sundseth@skynet.be

http://www.eufed.org

Kontakt: Prof. Dr. Paul Goldfinch, predseda, paul@cassley.org

http://www.helpage.org

Kontakt: Ellen Graham, poradkyňa pre politiku EÚ, egraham@helpage.org

http://www.coface-eu.org

Kontakt: Zoltan Vadkerti, právny zástupca, zvadkerti@coface-eu.org

http://www.isca-web.org

Kontakt: Jacob Schouenborg, generálny tajomník, js@isca-web.org

http://www.idf.org

Kontakt: Katie Gallagher, pomocná odborná referentka, katie.gallagher@idf-europe.org

http://www.ifglobal.org

Kontakt: Stefania Pirani, koordinátorka európskych projektov, stefania.pirani@ifglobal.org

http://www.aim-mutual.org

Kontakt: Dr Philippe Swennen, projektový riaditeľ, philippe.swennen@aim-mutual.org

http://www.ecdl.org

Kontakt: Dimitris Theodorakis, referent pre politiku a výskum, dimitris.theodorakis@ecdl.org

http://www.eurosafe.eu.com

Kontakt: Wim Rogmans, generálny tajomník, w.rogmans@eurosafe.eu.com

http://www.ccre.org

Kontakt: Christina Dziewanska-Stringer, poradkyňa pre politiku, christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

http://www.reif-eu.org

Kontakt: Guillaume Filhon, stály zástupca, guillaume.filhon@reif-eu.org

http://www.smes-europa.org

Kontakt: Luigi Leonori, predseda, smeseu@smes-europa.org

http://www.eugms.org

Kontakt: Jean-Pierre Michel, predseda, jean-pierre.michel@unige.ch

http://www.cpme.eu

Kontakt: Anamaria Corcaová, asistentka pre politiky EÚ, anamaria.corca@cpme.eu

http://www.redcross-eu.net/en/

Kontakt: Eberhard Lueder, riaditeľ pre vnútorné záležitosti, intracommunity@redcross-eu.net

http://www.alda-europe.eu

Kontakt: Antonella Valmorbida, riaditeľka, antonella.valmorbida@aldaintranet.org

http://www.aer.eu

Kontakt: Ourania Georgoutsakou, hlavná koordinátorka politiky, Výbor pre sociálnu politiku a verejné zdravie AER, g.ourania@aer.eu