Cale de navigare

  • Tipăreşte pagina
  • Micşorează dimensiunea caracterelor
  • Măreşte dimensiunea caracterelor
  • Contrast puternic
  • Culoarea standard

Coaliţia

În prezent, coaliția EY2012 numără peste 50 de organizații europene care văd în „Anul european al îmbătrânirii active și al solidarității între generații” o oportunitate de a aduce soluții echitabile, adaptate tuturor generațiilor, la problema discriminării pe criterii de vârstă și a schimbărilor demografice.

Evenimentele ocazionate de acest an vor promova soluții inovatoare la provocările de ordin economic și social cu care se confruntă populația Europei, aflată în curs de îmbătrânire. De asemenea, vor aduce în prim-plan măsurile menite să ajute persoanele vârstnice să-și mențină sănătatea fizică și mintală și să se implice mai activ pe piața muncii și în viața societății.

Membri

http://www.aer.eu

Persoană de contact: Ourania Georgoutsakou, coordonator principal de politici, AER – Comitetul pentru politici sociale şi de sănătate publică, g.ourania@aer.eu

http://www.age-platform.eu

Persoană de contact: Alice Sinigaglia, responsabil cu logistica şi organizarea campaniei, alice.sinigaglia@age-platform.eu

http://www.alzheimer-europe.org

Persoană de contact: Annette Dumas, responsabil afaceri publice europene, annette.dumas@alzheimer-europe.org

http://www.alda-europe.eu

Persoană de contact: Antonella Valmorbida, director, antonella.valmorbida@aldaintranet.org

http://www.eahsa.eu

Persoană de contact: Robert Speiser, director executiv, director@eahsa.eu

http://www.aeip.net

Persoană de contact: Magdalena Machalska, consilier pe probleme de sănătate, magdalena.machalska@aim-mutual.org

http://www.emsa-europe.org

Persoană de contact: Sofia Ribeiro, vicepreşedinte pentru afaceri externe, vpe@emsa-europe.eu

http://www.ehfa.eu

Persoană de contact: Kasia Scoggins, şef al birourilor din Bruxelles, kasia.scoggins@ehfa.eu

http://www.isca-web.org

Persoană de contact: Jacob Schouenborg, secretar general, js@isca-web.org

http://www.aim-mutual.org

Persoană de contact: Dr Philippe Swennen, director de proiect, philippe.swennen@aim-mutual.org

http://www.ehima.com

Persoană de contact: Soeren Hougaard, secretar general, sh@ehima.com

http://www.autismeurope.org

Persoană de contact: Aurelie Baranger, director, secretariat@autismeurope.org

http://www.caritas-europa.org

Persoană de contact: Peter Verhaeghe, şef al unităţii „Măsuri de sprijin”, pverhaeghe@caritas-europa.org

http://www.efc.be

Persoană de contact: Giulia Lombardi, responsabil afaceri europene, glombardi@efc.be

http://www.cev.be

Persoană de contact: Daniela Bosioc, responsabil politici şi programe, daniela.bosioc@cev.be

http://www.coface-eu.org

Persoană de contact: Zoltan Vadkerti, măsuri de sprijin, zvadkerti@coface-eu.org

http://www.cpme.eu

Persoană de contact: Anamaria Corca, asistent politici europene, anamaria.corca@cpme.eu

http://www.ccre.org

Persoană de contact: Christina Dziewanska-Stringer, consilier politici, christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

http://www.epda.eu.com

Persoană de contact: Heather Clarke, responsabil pentru afaceri politice, heather@epda.eu.com

http://www.redcross-eu.net/en/

Persoană de contact: Eberhard Lueder, şef departament afaceri intracomunitare, intracommunity@redcross-eu.net

http://www.csreurope.org

Persoană de contact: Sarah Dekkiche, manager de proiect, departamentul „Servicii”, sd@csreurope.org

http://www.age-platform.eu/images/stories/ELISAN.pdf

Persoană de contact: Elena Curtopassi, responsabil politici sociale, elena.curtopassi@regione.veneto.it

http://www.eurocarers.org

Persoană de contact: Robert Anderson, preşedinte, info@eurocarers.org

http://www.eurochild.org

Persoană de contact: Björn Becker, responsabil informare şi comunicare, bjoern.becker@eurochild.org

http://www.eurocommerce.be

Persoană de contact: Ilaria Savoini, consilier pe probleme de afaceri sociale, savoini@eurocommerce.be

http://www.eurodiaconia.org

Persoană de contact: Laura Jones, office@eurodiaconia.org

http://www.eurohealthnet.eu

Persoană de contact: Karen Vandeweghe, coordonator dezvoltare reţea, k.vandeweghe@eurohealthnet.eu

http://www.eufed.org

Persoană de contact: Prof. Dr. Paul Goldfinch, preşedinte, paul@cassley.org

http://www.efort.org

Persoană de contact: Prof. Wolfhart Puhl, preşedintele comitetului pentru afaceri şi relaţii externe, fost preşedinte al Federaţiei, wolfhart.puhl@efort.org

http://www.fefaf.be/home_fr.php

Persoană de contact: Marielle Helleputte, secretar general, mehelleputte@skynet.be

Persoană de contact: Bruno Costantini, secretar general, bcostantini@etuc.org

Boulevard du Roi Albert II 5, 1210 Bruxelles

http://www.idf.org

Persoană de contact: Katie Gallagher, responsabil debutant de politici, katie.gallagher@idf-europe.org

http://www.ifglobal.org

Persoană de contact: Stefania Pirani, coordonator proiecte europene, stefania.pirani@ifglobal.org

http://www.cecodhas.org

Persoană de contact: Julien Dijol, responsabil politici, julien.dijol@cecodhas.org

http://www.edf-feph.org

Persoană de contact: Simona Giarratano, responsabil politici, simona.giarratano@edf-feph.org

http://www.youthforum.org

Persoană de contact: Santa Ozolina, responsabil politici, ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale, santa.ozolina@youthforum.org

http://www.ecdl.org

Persoană de contact: Dimitris Theodorakis, responsabil politici şi cercetare, dimitris.theodorakis@ecdl.org

http://www.eurosafe.eu.com

Persoană de contact: Wim Rogmans, secretar general, w.rogmans@eurosafe.eu.com

http://www.iofbonehealth.org

Persoană de contact: Donna Spafford, dspafford@iofbonehealth.org

http://www.helpage.org

Persoană de contact: Ellen Graham, consilier în materie de politici europene, egraham@helpage.org

http://eurohealth.ie

Persoană de contact: Hildrun Sundseth, responsabil de politica UE în domeniu, Coaliția Europeană a Pacienților cu Cancer, director pe Europa, hildrun.sundseth@skynet.be

http://www.eular.org

Persoană de contact: Ulrike Kieper, brussels@eular.eu

http://www.womenlobby.org/?lang=en

Persoană de contact: Cecile Greboval, secretar general, ewl@womenlobby.org

http://www.engso.com

Persoană de contact: Heidi Pekkola, responsabil politici şi comunicare, pekkola@euoffice.eurolympic.org

http://www.esip.org

Persoană de contact: Dr. Christine Dawson, coordonator comitet, christine.dawson@esip.org

http://www.eucis-lll.eu

Persoană de contact: Audrey Frith, director, audrey.frith@eucis-lll.eu

http://www.reif-eu.org

Persoană de contact: Guillaume Filhon, reprezentant permanent, guillaume.filhon@reif-eu.org

http://www.enar-eu.org

Persoană de contact: Celina Kin-Armbrust, responsabil politici şi campanii, celina@enar-eu.org

http://www.eapn.eu

Persoană de contact: Amana Ferro, responsabil politici, amana.ferro@eapn.eu

http://www.enna-europe.org

Persoană de contact: Kim Leonard Smouter, secretar general, kim.smouter@enna-europe.org

http://www.ensa-network.eu

Persoană de contact: Elena Curtopassi, responsabil afaceri sociale, elena.curtopassi@regione.veneto.it

http://www.esn-eu.org

Persoană de contact: Stephen Barnett, responsabil superior de politici, stephen.barnett@esn-eu.org

http://www.smes-europa.org

Persoană de contact: Luigi Leonori, preşedinte, smeseu@smes-europa.org

http://www.mhe-sme.org

Persoană de contact: Paulina Banas, responsabil politici sociale, paulina.banas@mhe-sme.org

http://www.eugms.org

Persoană de contact: Prof. Jean-Pierre Michel, preşedinte, jean-pierre.michel@unige.ch