Ścieżka nawigacji

  • Drukuj tę stronę
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
  • Powiększ rozmiar czcionki
  • Włącz duży kontrast
  • Wybierz wersję standardową

Koalicja

W przygotowania do Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej włączyło się już ponad 50 europejskich organizacji. Jest to dla nich okazja, by w sposób sprawiedliwy i korzystny dla wszystkich pokoleń podjąć problem dyskryminacji ze względu na wiek i kwestię zmian demograficznych.

Rok Aktywności Osób Starszych ma sprzyjać poszukiwaniu nowatorskich rozwiązań dla gospodarczych i społecznych wyzwań, przed którymi staje starzejąca się Europa. Ma także pomóc osobom starszym zachować dobre zdrowie fizyczne i psychiczne oraz być aktywniejszymi na rynku pracy i w społecznościach lokalnych.

Uczestnicy

http://www.age-platform.eu

Osoba wyznaczona do kontaktu: Alice Sinigaglia, specjalista ds. logistyki i kampanii, alice.sinigaglia@age-platform.eu

http://www.autismeurope.org

Osoba wyznaczona do kontaktu: Aurelie Baranger, dyrektor, secretariat@autismeurope.org

http://www.redcross-eu.net/en/

Osoba wyznaczona do kontaktu: Eberhard Lueder, kierownik ds. wewnątrzwspólnotowych, intracommunity@redcross-eu.net

http://www.caritas-europa.org

Osoba wyznaczona do kontaktu: Peter Verhaeghe, kierownik ds. udzielania wsparcia, pverhaeghe@caritas-europa.org

http://www.cecodhas.org

Osoba wyznaczona do kontaktu: Julien Dijol, koordynator, julien.dijol@cecodhas.org

http://www.csreurope.org

Osoba wyznaczona do kontaktu: Sarah Dekkiche, kierownik projektu (usługi), sd@csreurope.org

http://www.age-platform.eu/images/stories/ELISAN.pdf

Osoba wyznaczona do kontaktu: Elena Curtopassi, koordynator ds. polityki społecznej, elena.curtopassi@regione.veneto.it

http://www.eurocarers.org

Osoba wyznaczona do kontaktu: Robert Anderson, przewodniczący, info@eurocarers.org

http://www.eurochild.org

Osoba wyznaczona do kontaktu: Björn Becker, specjalista ds.informacji i komunikacji, bjoern.becker@eurochild.org

http://www.eurocommerce.be

Osoba wyznaczona do kontaktu: Ilaria Savoini, doradca ds. socjalnych, savoini@eurocommerce.be

http://www.eurodiaconia.org

Osoba wyznaczona do kontaktu: Laura Jones, office@eurodiaconia.org

http://www.eurohealthnet.eu

Osoba wyznaczona do kontaktu: Karen Vandeweghe, koordynator ds. rozwoju sieci, k.vandeweghe@eurohealthnet.eu

http://www.fefaf.be/home_fr.php

Osoba wyznaczona do kontaktu: Marielle Helleputte, sekretarz generalna, mehelleputte@skynet.be

Osoba wyznaczona do kontaktu: Bruno Costantini, sekretarz generalny, bcostantini@etuc.org

Boulevard du Roi Albert II 5, 1210 Bruxelles

http://www.efort.org

Osoba wyznaczona do kontaktu: Prof. Wolfhart Puhl, przewodniczący do spraw zagranicznych i komitetu łącznikowego i poprzedni przewodniczący federacji, wolfhart.puhl@efort.org

http://www.eular.org

Osoba wyznaczona do kontaktu: Ulrike Kieper, brussels@eular.eu

http://www.engso.com

Osoba wyznaczona do kontaktu: Heidi Pekkola, specjalista ds. polityki i komunikacji, pekkola@euoffice.eurolympic.org

http://www.eucis-lll.eu

Osoba wyznaczona do kontaktu: Audrey Frith, dyrektor, audrey.frith@eucis-lll.eu

http://www.esip.org

Osoba wyznaczona do kontaktu: dr Christine Dawson, dyrektor komitetu, christine.dawson@esip.org

http://www.enna-europe.org

Osoba wyznaczona do kontaktu: Kim Leonard Smouter, sekretarz generalny, kim.smouter@enna-europe.org

http://www.ensa-network.eu

Osoba wyznaczona do kontaktu: Elena Curtopassi, koordynator ds. polityki społecznej, elena.curtopassi@regione.veneto.it

http://www.enar-eu.org

Osoba wyznaczona do kontaktu: Celina Kin-Armbrust, koordynator ds. kampanii i koordynacji, celina@enar-eu.org

http://www.eapn.eu

Osoba wyznaczona do kontaktu: Amana Ferro, koordynator, amana.ferro@eapn.eu

http://www.esn-eu.org

Osoba wyznaczona do kontaktu: Stephen Barnett, starszy koordynator, stephen.barnett@esn-eu.org

http://www.efc.be

Osoba wyznaczona do kontaktu: Giulia Lombardi, koordynator do spraw UE, glombardi@efc.be

http://www.cev.be

Osoba wyznaczona do kontaktu: Daniela Bosioc, koordynator, daniela.bosioc@cev.be

http://www.youthforum.org

Osoba wyznaczona do kontaktu: Santa Ozolina, koordynator, zatrudnienie i sprawy socjalne, santa.ozolina@youthforum.org

http://www.edf-feph.org/

Osoba wyznaczona do kontaktu: Simona Giarratano, koordynator, simona.giarratano@edf-feph.org

http://www.womenlobby.org/?lang=en

Osoba wyznaczona do kontaktu: Cecile Greboval, sekretarz generalna, ewl@womenlobby.org

http://www.epda.eu.com

Osoba wyznaczona do kontaktu: Heather Clarke, koordynator, heather@epda.eu.com

http://www.eahsa.eu

Osoba wyznaczona do kontaktu: Robert Speiser, dyrektor wykonawczy, director@eahsa.eu

http://www.ehfa.eu

Osoba wyznaczona do kontaktu: Kasia Scoggins, dyrektor biura w Brukseli, kasia.scoggins@ehfa.eu

http://www.aeip.net

Osoba wyznaczona do kontaktu: Magdalena Machalska, doradca ds. zdrowia, magdalena.machalska@aim-mutual.org

http://www.ehima.com

Osoba wyznaczona do kontaktu: Soeren Hougaard, sekretarz generalny, sh@ehima.com

http://www.emsa-europe.org

Osoba wyznaczona do kontaktu: Sofia Ribeiro, wiceprzewodnicząca do spraw zewnętrznych, vpe@emsa-europe.eu

http://eurohealth.ie

Osoba wyznaczona do kontaktu: Hildrun Sundseth, kierownik do spraw UE, Europejska Koalicja Pacjentów z Chorobami Nowotworowymi , dyrektor oddziału europejskiego, hildrun.sundseth@skynet.be

http://www.eufed.org

Osoba wyznaczona do kontaktu: Prof. dr Paul Goldfinch, przewodniczący, paul@cassley.org

http://www.ecdl.org

Osoba wyznaczona do kontaktu: Dimitris Theodorakis, urzędnik ds. badań naukowych i zagadnień strategicznych, dimitris.theodorakis@ecdl.org

http://www.eurosafe.eu.com

Osoba wyznaczona do kontaktu: Wim Rogmans, sekretarz generalny, w.rogmans@eurosafe.eu.com

http://www.helpage.org

Osoba wyznaczona do kontaktu: Ellen Graham, doradca ds. UE, egraham@helpage.org

http://www.coface-eu.org

Osoba wyznaczona do kontaktu: Michela Costa, koordynator, mcosta@coface-eu.org

http://www.idf.org

Osoba wyznaczona do kontaktu: Katie Gallagher, młodszy koordynator, katie.gallagher@idf-europe.org

http://www.ifglobal.org

Stefania Pirani, europejski koordynator projektów, stefania.pirani@ifglobal.org

http://www.iofbonehealth.org

Osoba wyznaczona do kontaktu: Donna Spafford, dspafford@iofbonehealth.org

http://www.isca-web.org

Osoba wyznaczona do kontaktu: Jacob Schouenborg, sekretarz generalny, js@isca-web.org

http://www.aim-mutual.org

Osoba wyznaczona do kontaktu: Philippe Swennen, kierownik projektu, philippe.swennen@aim-mutual.org

http://www.alzheimer-europe.org

Osoba wyznaczona do kontaktu: Annette Dumas, specjalista do spraw publicznych UE, annette.dumas@alzheimer-europe.org

http://www.mhe-sme.org

Osoba wyznaczona do kontaktu: Paulina Banas, koordynator ds. polityki społecznej, paulina.banas@mhe-sme.org

http://www.ccre.org

Osoba wyznaczona do kontaktu: Christina Dziewanska-Stringer, doradca polityczny, christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

http://www.reif-eu.org

Osoba wyznaczona do kontaktu: Guillaume Filhon, stały przedstawiciel, guillaume.filhon@reif-eu.org

http://www.smes-europa.org

Osoba wyznaczona do kontaktu: Luigi Leonori, przewodniczący, smeseu@smes-europa.org

http://www.cpme.eu

Osoba wyznaczona do kontaktu: Anamaria Corca, asystentka ds. zagadnień strategicznych, anamaria.corca@cpme.eu

http://www.alda-europe.eu

Osoba wyznaczona do kontaktu: Antonella Valmorbida, dyrektor, antonella.valmorbida@aldaintranet.org

http://www.eugms.org

Osoba wyznaczona do kontaktu: prof. Jean-Pierre Michel, przewodniczący, jean-pierre.michel@unige.ch

http://www.aer.eu

Osoba wyznaczona do kontaktu: Ourania Georgoutsakou, starszy koordynator, komisja ds. polityki społecznej i zdrowia publicznego, g.ourania@aer.eu