Διαδρομή πλοήγησης

  • Εκτύπωση σελίδας
  • Σμίκρυνση της γραμματοσειράς
  • Μεγέθυνση της γραμματοσειράς
  • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
  • Επιλογή κανονικού

O συνασπισμός

Ο συνασπισμός ΕΕ2012 περιλαμβάνει σήμερα πάνω από 50 ευρωπαϊκούς οργανισμούς οι οποίοι θεωρούν το Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης ως μια ευκαιρία για την αντιμετώπιση των διακρίσεων λόγω ηλικίας καθώς και της δημογραφικής αλλαγής με τρόπο δίκαιο και βιώσιμο για όλες τις ηλικίες.

Σκοπός τους Έτους αυτού είναι η αναζήτηση και εξεύρεση καινοτόμων λύσεων στα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο γηράσκων πληθυσμός της Ευρώπης. Επίσης, επιδιώκεται η διατήρηση της καλής φυσικής και πνευματικής κατάστασης των ηλικιωμένων και η δυναμικότερη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας και στη ζωή της κοινότητάς τους.

Μέλη

http://www.age-platform.eu

Επικοινωνία: Alice Sinigaglia, εφοδιαστική υποστήριξη και εκστρατεία, alice.sinigaglia@age-platform.eu

http://www.alzheimer-europe.org

Επικοινωνία: Annette Dumas, Αρμόδια δημόσιων υποθέσεων ΕΕ, annette.dumas@alzheimer-europe.org

http://www.isca-web.org

Επικοινωνία: Jacob Schouenborg, γενικός γραμματέας, js@isca-web.org

http://www.aim-mutual.org

Επικοινωνία: Dr Philippe Swennen, Διευθυντής έργου, philippe.swennen@aim-mutual.org

http://www.womenlobby.org/?lang=en

Επικοινωνία: Cecile Greboval, Γενική γραμματέας, ewl@womenlobby.org

http://www.autismeurope.org

Επικοινωνία: Aurelie Baranger, Διευθύντρια, secretariat@autismeurope.org

http://www.caritas-europa.org

Επικοινωνία: Peter Verhaeghe, Προϊστάμενος μονάδας υποστήριξης, pverhaeghe@caritas-europa.org

http://www.cecodhas.org

Επικοινωνία: Julien Dijol, Αρμόδιος πολιτικής, julien.dijol@cecodhas.org

http://www.cev.be

Επικοινωνία: Daniela Bosioc, Αρμόδια πολιτικής και έργου, daniela.bosioc@cev.be

http://www.cpme.eu

Επικοινωνία: Anamaria Corca, Βοηθός πολιτικής ΕΕ, anamaria.corca@cpme.eu

http://www.csreurope.org

Επικοινωνία: Sarah Dekkiche, υπηρεσίες διαχείρισης έργου, sd@csreurope.org

http://www.idf.org

Επικοινωνία: Katie Gallagher, Αρμόδιος πολιτικής, katie.gallagher@idf-europe.org

http://www.ifglobal.org

Επικοινωνία: Stefania Pirani, συντονίστρια ευρωπαϊκών προγραμμάτων, stefania.pirani@ifglobal.org

http://www.iofbonehealth.org

Επικοινωνία: Donna Spafford, dspafford@iofbonehealth.org

http://www.age-platform.eu/images/stories/ELISAN.pdf

Επικοινωνία: Elena Curtopassi, αρμόδια κοινωνικής πολιτικής, elena.curtopassi@regione.veneto.it

http://www.redcross-eu.net/en/

Επικοινωνία: Eberhard Lueder, Επικεφαλής υποθέσεων εντός της ΕΕ, intracommunity@redcross-eu.net

http://www.eugms.org

Επικοινωνία: Καθηγητής Jean-Pierre Michel, πρόεδρος, jean-pierre.michel@unige.ch

http://www.eurocarers.org

Επικοινωνία: Robert Anderson, πρόεδρος, info@eurocarers.org

http://www.eurochild.org

Επικοινωνία: Björn Becker, Αρμόδιος ενημέρωσης και επικοινωνίας, bjoern.becker@eurochild.org

http://www.eurocommerce.be

Επικοινωνία: Ilaria Savoini, σύμβουλος κοινωνικών υποθέσεων, savoini@eurocommerce.be

http://www.eurodiaconia.org

Επικοινωνία: Laura Jones, office@eurodiaconia.org

http://www.eurohealthnet.eu

Επικοινωνία: Karen Vandeweghe, συντονίστρια ανάπτυξης του δικτύου, k.vandeweghe@eurohealthnet.eu

http://www.eapn.eu

Επικοινωνία: Amana Ferro, Αρμόδια πολιτικής, amana.ferro@eapn.eu

http://www.esn-eu.org

Επικοινωνία: AStephen Barnett, Αρμόδιος πολιτικής, stephen.barnett@esn-eu.org

http://www.coface-eu.org

Επικοινωνία: Michela Costa, Αρμόδια πολιτικής, mcosta@coface-eu.org

http://www.ehima.com

Επικοινωνία: Soeren Hougaard, γενικός γραμματέας, sh@ehima.com

http://www.emsa-europe.org

Επικοινωνία: Sofia Ribeiro, Αντιπρόεδρος εξωτερικών υποθέσεων, vpe@emsa-europe.eu

http://www.aeip.net

Επικοινωνία: Magdalena Machalska, Σύμβουλος θεμάτων υγείας, magdalena.machalska@aim-mutual.org

http://www.ehfa.eu

Επικοινωνία: Kasia Scoggins, Προϊστάμενος Γραφείου Βρυξελλών, kasia.scoggins@ehfa.eu

http://www.efc.be

Επικοινωνία: Giulia Lombardi, Αρμόδια υποθέσεων ΕΕ, glombardi@efc.be

http://www.engso.com

Επικοινωνία: Heidi Pekkola, Αρμόδια πολιτικής και επικοινωνίας, pekkola@euoffice.eurolympic.org

http://www.eufed.org

Επικοινωνία: Kαθηγητής Δρ. Paul Goldfinch, πρόεδρος, paul@cassley.org

http://www.fefaf.be/home_fr.php

Επικοινωνία: Marielle Helleputte, Γενική Γραμματέας, mehelleputte@skynet.be

Επικοινωνία: Bruno Costantini, Γενική Γραμματέας,bcostantini@etuc.org

Boulevard du Roi Albert II 5, 1210 Bruxelles

http://www.epda.eu.com

Επικοινωνία: Heather Clarke, πολιτικές υποθέσεις, heather@epda.eu.com

http://www.esip.org

Επικοινωνία: Δρ Christine Dawson, Συντονίστρια επιτροπής, christine.dawson@esip.org

http://www.eucis-lll.eu

Επικοινωνία: Audrey Frith, διευθύντρια, audrey.frith@eucis-lll.eu

http://www.enna-europe.org

Επικοινωνία: Kim Leonard Smouter, γενικός γραμματέας, kim.smouter@enna-europe.org

http://www.ensa-network.eu

Επικοινωνία: Elena Curtopassi, αρμόδια κοινωνικής πολιτικής, elena.curtopassi@regione.veneto.it

http://www.enar-eu.org

Επικοινωνία: Celina Kin-Armbrust, ενημερωτικές εκστρατείες και πολιτική, celina@enar-eu.org

http://www.eular.org

Επικοινωνία: Ulrike Kieper, brussels@eular.eu

http://www.edf-feph.org

Επικοινωνία: Simona Giarratano, Αρμόδια πολιτικής, simona.giarratano@edf-feph.org

http://www.youthforum.org

Επικοινωνία: Santa Ozolina, Αρμόδια πολιτικής, απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων, santa.ozolina@youthforum.org

http://eurohealth.ie

Επικοινωνία: Hildrun Sundseth, προϊσταμένη ευρωπαϊκής πολιτικής, Ευρωπαϊκός Συνασπισμός Καρκινοπαθών, διευθύντρια Ευρώπης, hildrun.sundseth@skynet.be

http://www.eahsa.eu

Επικοινωνία: Robert Speiser, Eκτελεστικός διευθυντής, director@eahsa.eu

http://www.efort.org

Επικοινωνία: Καθ. Wolfhart Puhl, πρόεδρος επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων και συνδέσμου και πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας, wolfhart.puhl@efort.org

http://www.alda-europe.eu

Επικοινωνία: Antonella Valmorbida, διευθύντρια, antonella.valmorbida@aldaintranet.org

http://www.helpage.org

Επικοινωνία: Ellen Graham, σύμβουλος πολιτικής ΕΕ, egraham@helpage.org

http://www.aer.eu

Επικοινωνία: Ουρανία Γεωργουτσάκου, αρμόδια συντονισμού πολιτικής, επιτροπή της AER για την κοινωνική πολιτική και τη δημόσια υγεία, g.ourania@aer.eu

http://www.ccre.org

Επικοινωνία: Christina Dziewanska-Stringer, Σύμβουλος πολιτικής, christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

http://www.ecdl.org

Επικοινωνία: Δημήτρης Θεοδωράκης, Αρμόδιος Πολιτικής και Έρευνας, dimitris.theodorakis@ecdl.org

http://www.eurosafe.eu.com

Επικοινωνία: Wim Rogmans, Γενικός Γραμματέας, w.rogmans@eurosafe.eu.com

http://www.reif-eu.org

Επικοινωνία: Guillaume Filhon, Μόνιμος Αντιπρόσωπος, guillaume.filhon@reif-eu.org

http://www.smes-europa.org

Επικοινωνία: Luigi Leonori, Πρόεδρος, smeseu@smes-europa.org

http://www.mhe-sme.org

Επικοινωνία: Paulina Banas, αρμόδια κοινωνικής πολιτικής, paulina.banas@mhe-sme.org