Навигационна пътека

  • Отпечатайте тази страница
  • Намаляване на шрифта
  • Увеличаване на шрифта
  • Висококонтрастна версия
  • Изберете стандартен цвят

Коалицията

Коалицията „EY2012“ в момента е съставена от над 50 европейски организации, за които Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията е възможност за разглеждане на въпросите за възрастовата дискриминация и демографските промени по начин, който е справедлив и устойчив за хората от всички възрасти.

Чрез Европейската година ще се насърчават иновационни решения за справяне с икономическите и социалните предизвикателства, пред които е изправено застаряващото население на Европа. Тя също така ще помогне за създаването на възможности възрастните хора да остават в добро физическо и психично здраве и да имат по-активен принос към пазара на труда и своите общности.

Членове

http://www.alda-europe.eu

За контакти: Antonella Valmorbida, директор, antonella.valmorbida@aldaintranet.org

http://www.aer.eu

За контакти: Ourania Georgoutsakou, старши служител по политиката, Комитет на Асамблеята на европейските региони по социална политика и обществено здраве, g.ourania@aer.eu

http://www.alzheimer-europe.org

За контакти: Annette Dumas, Обществени въпроси в ЕС, annette.dumas@alzheimer-europe.org

http://www.redcross-eu.net/en/

За контакти: Eberhard Lueder, ръководител на отдел „Вътрешнобщностни въпроси“, intracommunity@redcross-eu.net

http://www.caritas-europa.org

За контакти: Peter Verhaeghe, началник на отдел „Застъпничество“, pverhaeghe@caritas-europa.org

http://www.cecodhas.org

За контакти: Julien Dijol, Политики, julien.dijol@cecodhas.org

http://www.ccre.org

За контакти: Christina Dziewanska-Stringer, съветник по политиките, christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

http://www.efc.be

За контакти: Giulia Lombardi, Европейски въпроси, glombardi@efc.be

http://www.eurocarers.org

За контакти: Robert Anderson, президент, info@eurocarers.org

http://www.emsa-europe.org

За контакти: Sofia Ribeiro, вицепрезидент по външните работи, vpe@emsa-europe.eu

http://www.aeip.net

За контакти: Magdalena Machalska, съветник по здравни въпроси, magdalena.machalska@aim-mutual.org

http://www.eahsa.eu

За контакти: Robert Speiser, изпълнителен директор, director@eahsa.eu

http://www.epda.eu.com

За контакти: Heather Clarke, политически въпроси, heather@epda.eu.com

http://www.ehfa.eu

За контакти: Kasia Scoggins, началник на бюрото в Брюксел, kasia.scoggins@ehfa.eu

http://www.esn-eu.org

За контакти: Stephen Barnett, старши служител по политиката, stephen.barnett@esn-eu.org

http://www.esip.org

За контакти: д-р Christine Dawson, координатор на комитетите, christine.dawson@esip.org

http://www.engso.com

За контакти: Heidi Pekkola, Политика и комуникации, pekkola@euoffice.eurolympic.org

http://www.ehima.com

За контакти: Soeren Hougaard, генерален секретар, sh@ehima.com

http://www.eular.org

За контакти: Ulrike Kieper, brussels@eular.eu

http://www.age-platform.eu/images/stories/ELISAN.pdf

За контакти: Elena Curtopassi, социална политика, elena.curtopassi@regione.veneto.it

http://www.enna-europe.org

За контакти: Kim Leonard Smouter, генерален секретар, kim.smouter@enna-europe.org

http://www.youthforum.org

За контакти: Santa Ozolina, Заетост и социални въпроси, santa.ozolina@youthforum.org

http://www.eapn.eu

За контакти: Amana Ferro, Политики, amana.ferro@eapn.eu

http://www.enar-eu.org

За контакти: Celina Kin-Armbrust, Кампании и политики, celina@enar-eu.org

http://www.ensa-network.eu

За контакти: Elena Curtopassi, Социална въпроси, elena.curtopassi@regione.veneto.it

http://www.eucis-lll.eu

За контакти: Audrey Frith, директор, audrey.frith@eucis-lll.eu

http://www.fefaf.be/home_fr.php

За контакти: Marielle Helleputte, генерален секретар, mehelleputte@skynet.be

За контакти: Bruno Costantini, генерален секретар, bcostantini@etuc.org

Boulevard du Roi Albert II 5, 1210 Bruxelles

http://www.efort.org

За контакти: Проф. Wolfhart Puhl, председател на Комисията по външни работи и връзки, wolfhart.puhl@efort.org

http://www.edf-feph.org

За контакти: Simona Giarratano, Политики, simona.giarratano@edf-feph.org

http://www.cev.be

За контакти: Daniela Bosioc, Политика и проекти, daniela.bosioc@cev.be

http://eurohealth.ie

За контакти: Hildrun Sundseth, началник „Политики на ЕС“, Европейска коалиция на пациентите с ракови заболявания, началник за Европа, hildrun.sundseth@skynet.be

http://www.eugms.org

За контакти: Проф. Jean-Pierre Michel, председател, jean-pierre.michel@unige.ch

http://www.womenlobby.org/?lang=en

За контакти: Cecile Greboval, генерален секретар, ewl@womenlobby.org

http://www.eurochild.org

За контакти: Björn Becker, Информация и комуникации, bjoern.becker@eurochild.org

http://www.eurocommerce.be

За контакти: Ilaria Savoini, съветник по социални въпроси, savoini@eurocommerce.be

http://www.eurodiaconia.org

За контакти: Laura Jones, office@eurodiaconia.org

http://www.eurohealthnet.eu

За контакти: Karen Vandeweghe, Координатор по развитие на мрежата, k.vandeweghe@eurohealthnet.eu

http://www.eufed.org

За контакти: Проф. д-р. Paul Goldfinch, президент, paul@cassley.org

http://www.ecdl.org

За контакти: Dimitris Theodorakis, Политики и изследвания, dimitris.theodorakis@ecdl.org

http://www.eurosafe.eu.com

За контакти: Wim Rogmans, генерален секретар, w.rogmans@eurosafe.eu.com

http://www.helpage.org

За контакти: Ellen Graham, съветник по политиките на ЕС, egraham@helpage.org

http://www.csreurope.org

За контакти: Sarah Dekkiche, ръководител на проекти в отдел „Услуги“, sd@csreurope.org

http://www.coface-eu.org

За контакти: Michela Costa, Политики, mcosta@coface-eu.org

http://www.autismeurope.org

За контакти: Aurelie Baranger, директор, secretariat@autismeurope.org

http://www.aim-mutual.org

За контакти: Dr Philippe Swennen, директор по проекти, philippe.swennen@aim-mutual.org

http://www.isca-web.org

За контакти: Jacob Schouenborg, генерален секретар, js@isca-web.org

http://www.idf.org

За контакти: Katie Gallagher, младши служител по политиката, katie.gallagher@idf-europe.org

http://www.ifglobal.org

За контакти: Stefania Pirani, координатор по европейски проекти, stefania.pirani@ifglobal.org

http://www.iofbonehealth.org

За контакти: Donna Spafford, dspafford@iofbonehealth.org

http://www.mhe-sme.org

За контакти: Paulina Banas, Социална политика, paulina.banas@mhe-sme.org

http://www.age-platform.eu

За контакти: Alice Sinigaglia, Логистика и кампании, alice.sinigaglia@age-platform.eu

http://www.cpme.eu

За контакти: Anamaria Corca, асистент по политиката на ЕС, anamaria.corca@cpme.eu

http://www.reif-eu.org

За контакти: Guillaume Filhon, постоянен представител, guillaume.filhon@reif-eu.org

http://www.smes-europa.org

За контакти: Luigi Leonori, президент, smeseu@smes-europa.org