Навигационна пътека

  • Отпечатайте тази страница
  • Намаляване на шрифта
  • Увеличаване на шрифта
  • Висококонтрастна версия
  • Изберете стандартен цвят

За контакти

Имате ли идеи и предложения за европейската година? Девиз? Хубава снимка, история или видеоклип, илюстриращи ползите от активния живот на възрастните хора? Има ли интересна инициатива или проява, за която желаете да съобщите? Споделете ги с нас, като използвате формуляра за контакти по-долу!

Специална декларация за поверителност

В специалната декларация за поверителност се обяснява как Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия използва данните, получени чрез формуляра за контакти, и по какъв начин е защитена поверителността на подобни данни.

Имайте предвид, че може да споделим някои от предложенията и инициативите, които получаваме, с националните координатори в съответните държави. Ако имате някакви съображения във връзка с това, молим ви да ни уведомите с вашето съобщение.

* Задължително поле
 
:
:
:
:
:
:
:
:

оставащи символа
Благодарим ви много за вашите коментари и предложения, но не можем да гарантираме, че ще отговорим на всички тях или че всички те ще бъдат отразени на уебсайта. Ако отговорим, ще го направим на същия език. Можем обаче да отговорим по-бързо на някой от следните езици. Моля, посочете своите предпочитания.