Pojdi na navigacijsko pot ter preskoči orodja in izbiro jezika

 • Natisni stran
 • Zmanjšaj velikost pisave
 • Povečaj velikost pisave
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica

Pogosta vprašanja

Posamezniki in družba starost vse prevečkrat doživljamo kot grožnjo in ne kot dosežek.

V starostnikih vidimo breme za mlajše, delovno aktivne ljudi. In vendar so današnji starejši veliko bolj zdravi kot prejšnje generacije, njihovo znanje in izkušnje pa so lahko mlajšim v dragoceno pomoč in podporo.

Ostati aktiven tudi na stara leta je najboljši način za spopadanje s starostjo.

Z aktivnim staranjem mislimo:

 • polno udeležbo starejših v družbenem življenju,
 • delovna mesta za starejše,
 • aktivno udejstvovanje starejših s prostovoljskim delom (pogosto kot družinski negovalci),
 • samostojno življenje starostnikov z ustrezno prilagojenimi stanovanji, infrastrukturo, informacijsko in komunikacijsko tehnologijo in prometnimi sredstvi.

Ozaveščanje ljudi, izmenjava dobrih praks, spodbuda vsem politikom in deležnikom, da z ustreznimi ukrepi omogočijo aktivno staranje.

Evropska unija ga podpira s politiko zaposlovanja, javnega zdravstva, informacijske družbe, prometa in socialne varnosti.

Evropska komisija bo nacionalne, regionalne in lokalne organe, civilno družbo, delodajalske in delavske organizacije pozvala, naj leta 2011 začnejo uresničevati posamezne naloge, tako da bodo rezultati vidni že v času evropskega leta 2012.

Gre za

 • naloge v zvezi z zaposlovanjem, družbenim udejstvovanjem, izobraževanjem odraslih, prostovoljstvom starejših, samostojnim življenjem, zdravim staranjem itd.,
 • naloge javnih in zasebnih ustanov,
 • odpravljanje ovir za delo starejših,
 • ozaveščanja prebivalstva z javnimi razpravami,
 • določitev prednostnih ukrepov.
 • Mesta se lahko vključijo v program mest, prijaznih do starostnikov, ki ga je pripravila Svetovna zdravstvena organizacija. Podjetja lahko prilagodijo delovne pogoje starejšim, organizacije civilne družbe lahko spodbujajo prostovoljsko delo starejših.

Evropska unija že uveljavlja politiko aktivnega staranja v strategiji zaposlovanja in s pobudami v izobraževanju odraslih, javnem zdravstvu in informacijski družbi. Med evropskim letom bodo ta prizadevanja deležna še več pozornosti.

Da, in sicer za sredstva iz Evropskega socialnega sklada, programa vseživljenjskega učenja in okvirnega programa za raziskave. Več informacij o finančnih sredstvih bomo na spletišču objavili septembra.

Vsaka država EU bo imenovala nacionalnega koordinatorja, ki bo skrbel za organizacijo dejavnosti v zvezi z evropskim letom aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti. Evropska komisija bo skrbela za koordinacijo na ravni EU in za medsebojno obveščanje.