Cale de navigare

 • Tipăreşte pagina
 • Micşorează dimensiunea caracterelor
 • Măreşte dimensiunea caracterelor
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard

Întrebări şi răspunsuri

Pentru că, de prea multe ori, îmbătrânirea este privită ca o povară, nu ca o realizare - atât de către persoana în cauză, cât şi de către societate.

Creşterea numărului de persoane vârstnice este considerată o povară pentru populaţia tânără şi activă. Şi totuşi, în ziua de azi, starea de sănătate a persoanelor în vârstă este din ce în ce mai bună. În plus, acestea au acumulat experienţă şi competenţe care pot fi utile pentru cei tineri.

Soluţia la problema îmbătrânirii demografice este menţinerea persoanelor vârstnice în activitate.

Pentru a ajuta persoanele vârstnice să rămână active, este necesar:

 • să le oferim şansa de a participa pe deplin la viaţa societăţii
 • să le creăm oportunităţi de angajare
 • să le facilităm accesul la activităţi de voluntariat (ex. îngrijirea membrilor familiei)
 • să le creăm condiţiile pentru a duce o viaţă autonomă, prin adaptarea locuinţelor, a mijloacelor de transport, a infrastructurii şi a aplicaţiilor IT.

Sensibilizarea publicului. Schimbul de bune practici. Încurajarea factorilor de decizie politică şi a părţilor implicate să ia măsuri care să faciliteze îmbătrânirea activă.

UE poate contribui în acest sens, în domenii precum ocuparea forţei de muncă, sănătatea publică, societatea informaţională, sectorul transporturilor şi protecţia socială.

În 2011, Comisia Europeană va invita autorităţile naţionale, regionale şi locale, societatea civilă şi organizaţiile sindicale şi patronale să-şi asume angajamente privind atingerea anumitor obiective şi iniţierea de măsuri, astfel încât, în cursul Anului european 2012, să poată fi obţinute rezultate concrete.

Este vorba despre angajamente:

 • referitoare la ocuparea forţei de muncă, participarea la activităţi sociale, învăţarea de-a lungul vieţii, activităţile de voluntariat, autonomia persoanelor vârstnice, îmbătrânirea în condiţii bune de sănătate etc.
 • asumate de organismele publice sau private
 • menite să faciliteze continuarea vieţii profesionale a persoanelor vârstnice
 • legate de organizarea de dezbateri publice pentru sensibilizarea opiniei publice
 • privind identificarea acţiunilor prioritare.
 • Municipalităţile sunt invitate să se înscrie în reţeaua globală OMS a oraşelor „adaptate pentru vârsta a treia”. În sectorul privat, întreprinderile pot îmbunătăţi condiţiile de lucru pentru lucrătorii în vârstă. De asemenea, societatea civilă poate promova voluntariatul în rândul persoanelor vârstnice.

UE a luat deja măsuri de promovare a îmbătrânirii active în domenii precum strategia de ocupare a forţei de muncă, educaţia adulţilor, sănătatea publică şi societatea informaţională. Anul european 2012 va aduce aceste măsuri în prim-plan.

Da, în cadrul programelor precum Fondul social european, programul de învăţare de-a lungul vieţii şi programul-cadru de cercetare. Până în septembrie, vom publica pe acest site mai multe detalii referitoare la posibilităţile de finanţare.

Fiecare stat membru al UE va numi un coordonator naţional care va fi responsabil cu organizarea activităţilor legate de Anul european 2012. Comisia va avea rolul de coordonator la nivel european şi va încuraja schimbul de informaţii între participanţi.