Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

 • ipprintja din il-paġna
 • Ċekken il-karattri
 • Kabbar il-karattri
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard

FAQ

Għaliex ħafna drabi, inħarsu lejn ix-xjuħija bħala theddida minflok opportunità, kemm għall-individwi kif ukoll għas-soċjetà.

L-għadd dejjm jikber ta' anzjani jitqies bħala piż għall-persuni żgħażagħ li jaħdmu. Madankollu, maż-żmien qed insiru iktar b'saħħitna mill-ġenerazzjonijiet ta' qabilna. U l-anzjani tal-lum għandhom ħiliet u esperjenzi tad-deheb li ż-żgħażagħ jistgħu jieħdu u jgawdu minnhom.

Li nibqgħu attivi hekk kif nixjieħu hu importanti biex nindirizzaw l-isfida tax-xjuħija.

Xjuħija attiva tfisser

 • Opportunità lill-anzjani li jipparteċipaw bis-sħiħ fis-soċjetà
 • Il-promozzjoni tal-opportunitajiet ta' xogħol għall-anzjani
 • il-kapaċità li l-adulti anzjani jikkontribwixxu attivament permezz tax-xogħol volontarju (ħafna drabi jieħdu ħsieb lill-familji)
 • Il-kapaċità li l-anzjani jgħixu b'mod indipendenti grazzi għal akkomodazzjoni, infrastruttura, applikazzjonijiet tal-IT u trasport adegwati.

Li titqajjem kuxjenza. Jinxterdu l-eżempji tajbin. Li l-fassala tal-politika u l-partijiet interessati fil-livelli kollha jiġu mħeġġa jiffaċilitaw ix-xjuħija attiva.

L-UE tista' tappoġġa dan kollu f'oqsma ta' politika bħall-impjiegi, is-saħħa pubblika, is-soċjetà tal-informazzjoni, it-trasport u l-protezzjoni soċjali.

Il-Kummissjoni Ewropea se tistieden lill-gvernijiet nazzjonali, reġjonali u lokali, is-soċjetà ċivili, l-organizzazzjonijiet ta' min iħaddem u tal-ħaddiema biex jimpenjaw ruħhom f'azzjonijiet u għanijiet speċifiċi (2011), biex ikunu jistgħu jiġu ppreżentati kisbiet tanġibbli matul is-Sena Ewropea (2012).

L-impenji jistgħu:

 • jirrigwardaw l-impjieg, il-parteċipazzjoni f'attivitajiet soċjali, it-taħriġ tal-adulti, il-volontarjat tal-anzjani, ħajja indipendenti, xjuħija b'saħħitha, eċċ.
 • isiru minn kwalunkwe entità pubblika jew privata
 • ineħħu ostakli li jevitaw lill-anzjani mill jkomplu jaħdmu
 • jinkludu dibattiti pubbliċi biex titqajjem kuxjenza
 • jidentifikaw prijoritajiet għall-azzjoni.
 • L-ibliet jistgħu jingħaqdu mal-programm dwar l-ibliet adattati għall-anzjani. Uzņēmumi var uzlabot darba apstākļus gados veciem darbiniekiem. Pilsoniskās sabiedrības organizācijas var kultivēt pensionāru brīvprātīgo darbu.

L-UE diġà ħadet inizjattivi biex tippromwovi x-xjuħija attiva fl-oqsma tal-istrateġija dwar l-impjiegi, l-edukazzjoni tal-adulti, is-saħħa pubblika u s-soċjetà tal-informazzjoni. Is-Sena Ewropea se tagħti lil dawn l-isforzi iktar viżibilità.

Iva – minn programmi tal-UE eżistenti bħall-Fond Soċjali Ewropew, it-Tagħlim Tul il-Ħajja u l-Programm Kwadru tar-Riċerka. Aktar tagħrif dwar l-opportunitajiet ta' finanzjament se jkun disponibbli fuq dan is-sit sa Settembru.

Kull pajjiż tal-UE se jaħtar koordinatur nazzjonali biex jorganizza attivitajiet relatati mas-Sena Ewropea. Il-Kummissjoni se tikkoordina fil-livell tal-UE u tħeġġeġ lil kull min hu involut biex jaqsam l-informazzjoni.