Navigációs útvonal

 • Nyomtat
 • Betűméret csökkentése
 • Betűméret növelése
 • Kontrasztos megjelenítés
 • Alapértelmezett színséma

GYIK

Azért, mert az öregedéstől sokszor inkább tartani szokás, az emberek gyakran az egyénre és a társadalomra egyaránt leselkedő veszélynek, semmint beteljesülésnek tekintik.

Az idősek egyre népesebb táborát a fiatalabb, aktív népességre nehezedő tehernek látják. Pedig a mai idős emberek sokkal jobb egészségnek örvendnek, mint ami a korábbi nemzedékeknek megadatott. Értékes tudásukra, tapasztalataikra bízvást támaszkodhatnak a fiatalabbak, és hasznukra fordíthatják azokat.

Az öregedés jelentette kihívás kezelésében kiemelten fontos az, hogy az évek múlásával továbbra is tevékeny életet éljünk.

A tevékeny időskort támogató intézkedésekel:

 • lehetőséget kell adni az embereknek arra, hogy teljes részt vállalhassanak a társadalomban,
 • javítani kell az idősebbek munkavállalási lehetőségeit,
 • lehetővé kell tenni az idősebbek számára is azt, hogy önkéntes tevékenységekben vehessenek részt (például gyakran családgondozóként),
 • a lakókörnyezet, az infrastruktúra, az informatikai alkalmazások és a közlekedés alkalmas átalakítása révén segíteni kell az idős embereket abban, hogy képesek legyenek az önálló életvitelre.

Az európai év célja a figyelemfelkeltés, a tájékoztatás, valamint a bevált gyakorlatok terjesztése. Emellett a politikai döntéshozókat és az érintett feleket hivatott arra serkenteni minden szinten, hogy könnyebbé tegyék az aktív idősödést.

Az EU e célok elérését többek között a következő szakpolitikai területeken tudja támogatni: foglalkoztatás, közegészségügy, információs társadalom és szociális biztonság.

Az Európai Bizottság felkéri a tagállami, regionális és helyi szintű közigazgatási szerveket, a civil társadalmi szervezeteket, valamint a munkaadók és a munkavállalók szervezeteinek képviselőit, hogy kötelezzék el magukat a tevékeny időskorral kapcsolatos konkrét fellépések és célok mellett (2011), azért, hogy az európai év alatt már kézzelfogható eredményeket lehessen felmutatni (2012).

A kötelezettségvállalások:

 • a következő területekhez kapcsolódhatnak: foglalkoztatás, szociális tevékenységekben való részvétel, felnőttképzés, időskori önkéntesség, önálló élet, egészséges időskor stb.,
 • tevője lehet bármely állami vagy magánszervezet,
 • célja lehet az, hogy elhárítsa az idősebb emberek útjából a munkavégzésüket gátló akadályokat,
 • nyilvános vitákra is vonatkozhatnak, amelyek célja a figyelemfelkeltés és a tájékoztatás,
 • kijelölhetnek cselekvési prioritásokat.
 • A városok csatlakozhatnak az Egészségügyi Világszervezet (WHO) idősbarát városok programjához. A vállalatok javíthatnak a munkavállalók munkakörülményein. A civilszervezetek például az időskori önkéntesség elősegítésében játszhatnak szerepet.

Az EU már korábban is tett azért, hogy a tevékeny időskort elősegítse: például a foglalkoztatási stratégiával, a felnőttképzéssel, a közegészségüggyel és információs társadalommal kapcsolatos kezdeményezésekkel. Az európai évnek köszönhetően ezek az erőfeszítések ismertebbé válhatnak.

Igen – a jelenleg is működő uniós programokból, így például az Európai Szociális Alapból, az egész életen át tartó tanulás programból és a kutatási keretprogramból lehet forrásokhoz jutni. A forrásszerzési lehetőségekről további tájékoztatást szeptemberben teszünk közzé e honlapon.

Az uniós országok mindegyike kinevez egy tagállami koordinátort, amelynek az európai évvel kapcsolatos tevékenységek megszervezése a feladata. A Bizottság végzi az uniós szintű koordinációt, és arra biztatja a résztvevőket, hogy osszák meg egymással a rendelkezésükre álló információkat.