Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

 • Tulosta sivu
 • Pienennä kirjasinkokoa
 • Suurenna kirjasinkokoa
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit

Usein kysyttyä

Teemavuosi järjestetään, koska ikääntymistä pidetään liian usein uhkana eikä saavutuksena, jolla on merkitystä sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta.

Ikääntyneiden määrän kasvu nähdään taakkana, joka rasittaa nuorempia, työtätekeviä sukupolvia. Näin siitäkin huolimatta, että nykyään ihmiset säilyvät hyväkuntoisina pidempään kuin ennen. Varttuneemmilla on myös arvokasta kokemusta ja osaamista, joista nuoremmat voivat hyötyä ja ottaa oppia.

Kun ihmiset pysyvät aktiivisina ikävuosien karttuessa, yhteiskuntamme on helpompi löytää ratkaisuja ikääntymiseen liittyviin haasteisiin.

Aktiivisella ikääntymisellä tarkoitetaan sitä, että

 • ikääntyneille annetaan mahdollisuus toimia täysipainoisesti yhteiskunnassa
 • edistetään ikääntyneiden mahdollisuuksia tehdä työtä
 • luodaan ikääntyville mahdollisuuksia vapaaehtoiseen toimintaan (esimerkiksi perheenjäsenten hoitajina)
 • luodaan ikääntyneille mahdollisuuksia elää itsenäistä elämää tarjoamalla sopivia asumis-, infrastruktuuri- ja liikenneratkaisuja sekä tietoteknisiä sovelluksia.

Tavoitteena on levittää tietoa alan haasteista ja toimivista ratkaisumalleista. Lisäksi halutaan saada eri hallintotasojen ja elinten päättäjät ja muut asianosaiset ryhtymään toimiin aktiivisen ikääntymisen hyväksi.

EU voi tukea esimerkiksi työllisyyteen, terveyteen, tietoyhteiskuntaan, liikenteeseen ja sosiaaliturvaan liittyviä toimia.

Euroopan komissio kehottaa jäsenvaltioiden, alueiden ja paikallistason viranomaisia, kansalaisjärjestöjä sekä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjä sitoutumaan alan toimiin ja tavoitteisiin jo vuonna 2011, jotta itse teemavuoden 2012 aikana voidaan päästä konkreettisiin tuloksiin.

Toimet voivat olla esimerkiksi seuraavanlaisia:

 • ne voivat liittyä työelämään, sosiaalipalveluihin, aikuiskoulutukseen, ikääntyneiden vapaaehtoistoimintaan, itsenäisiin asumismahdollisuuksiin, terveyteen yms.
 • niitä voi toteuttaa mikä tahansa julkinen tai yksityinen yhteisö tai toimija
 • niillä voidaan poistaa ikääntyneiden työnteon esteitä
 • niillä voidaan edistää julkista keskustelua, jonka avulla alan haasteet saadaan suuren yleisön tietoon
 • niiden avulla voidaan määrittää ensisijaisia toiminta-alueita.
 • Kaupungit ja kunnat voivat liittyä Maailman terveysjärjestön perustamaan ikäystävällisten kaupunkien verkostoon (WHO Global Network of Age-friendly Cities). Yritykset voivat parantaa ikääntyvien työntekijöiden työolosuhteita. Kansalaisjärjestöt voivat edistää ikäihmisten vapaaehtoistoimintaa.

EU on jo aiemmin käynnistänyt aktiivista ikääntymistä edistäviä toimia työllisyyspolitiikan, aikuiskoulutuksen, terveyden ja tietoyhteiskunnan alalla. Teemavuoden aikana nämä toimet saavat entistä enemmän julkisuutta.

Kyllä, rahoitusta voi hakea EU:n ohjelmista ja rahoitusvälineistä (esim. Euroopan sosiaalirahasto, elinikäisen oppimisen ohjelma ja tutkimuspuiteohjelma). Tietoa rahoitusmahdollisuuksista lisätään tälle sivustolle syyskuuhun 2011 mennessä.

Kukin EU-maa nimittää kansallisen koordinaattorin, joka järjestää teemavuoteen liittyvää toimintaa. Komissio koordinoi toimia EU:n tasolla sekä kokoaa ja jakaa tietoa.