Sti

 • Udskriv siden
 • Mindre skrift
 • Større skrift
 • Vælg høj kontrast
 • Vælg version i standardfarver

Spørgsmål og svar

Alt for ofte opfatter vi det at blive gammel som en trussel og ikke en bedrift. Det gælder både enkeltpersoner og samfund.

Det stigende antal ældre ses som en byrde for de yngre, der stadig arbejder. Men i dag ældes vi på måde, der betyder, at vores helbred er langt bedre end tidligere generationers. Desuden har de ældre i vore dage færdigheder og erfaring, som de yngre kan trække på og nytte godt af.

At blive ældre er en udfordring, som vi kun kan tage op ved at holde os aktive.

Aktiv aldring går ud på:

 • at give ældre mulighed for at deltage fuldt ud i samfundslivet
 • at give ældre bedre jobmuligheder
 • at give ældre mulighed for at yde et aktivt bidrag gennem frivilligt arbejde (ofte ved at hjælpe familien)
 • at give ældre mulighed for at klare sig selv i eget hjem gennem tilpassede boliger, infrastruktur, it-applikationer og transport.

Øget oplysning. Udveksling af god praksis. At tilskynde de politiske beslutningstagere og alle berørte parter til at fremme aktiv aldring.

Det kan EU gå ind for på områder som beskæftigelse, sundhed, informationssamfundet, transport og socialsikring.

Kommissionen vil opfordre nationale, regionale og lokale myndigheder, civilsamfundet og arbejdsmarkedets parter til at fastlægge specifikke aktioner og mål (2011), så de kan fremvise konkrete resultater i løbet af selve det europæiske år (2012).

Forpligtelser kan:

 • vedrøre beskæftigelse, deltagelse i sociale aktiviteter, livslang læring, frivilligt arbejde, at klare sig selv, sund aldring m.m.
 • indgås af ethvert offentligt eller privat organ
 • fjerne hindringer for, at ældre kan blive på arbejdsmarkedet
 • omfatte offentlige debatter for at skabe øget opmærksomhed
 • udpege prioriterede indsatsområder.
 • Byer kan gå med i WHO's program for aldersvenlige byer. Virksomheder kan give ældre ansatte bedre arbejdsvilkår. Organisationer i civilsamfundet kan fremme frivilligt arbejde for ældre.

EU har allerede taget initiativer til at fremme aktiv aldring på områder som beskæftigelsesstrategi, livslang læring, sundhed og informationssamfundet. Det europæiske år vil gøre disse initiativer mere synlige.

Ja, fra nuværende EU-kilder som Den Europæiske Socialfond, programmet for livslang læring og rammeprogrammet for forskning. Der kommer flere oplysninger om støttemulighederne her på webstedet inden september.

Hvert EU-land udpeger en national koordinator til at organisere aktiviteter som led i det europæiske år. Kommissionen tager sig af koordineringen på EU-plan og opfordrer alle deltagere til at udveksle oplysninger.