Cesta

 • Vytisknout stránku
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení

Časté dotazy

Kvůli tomu, že stárnutí se lidé často bojí, místo aby si uvědomili hodnoty, které přináší jim samým i společnosti.

Mladí lidé a lidé v aktivním věku často spatřují v seniorech zátěž. Neuvědomují si, že jsme na tom v porovnání s předchozími generacemi zdravotně mnohem lépe. A senioři tak mohou nabídnout své cenné dovednosti a zkušenost, které mohou být pro mladé velkým přínosem.

Zůstat aktivní je pro starší lidi velmi důležité.

Zhruba toto:

 • umožnit seniorům zapojit se plně do života společnosti
 • vytvářet pro starší osoby pracovní příležitosti
 • umožnit jim aktivně přispívat formou dobrovolnictví (často např. jako rodinní pečovatelé)
 • umožnit jim žít nezávisle – přizpůsobením bydlení, infrastruktury, informačních technologií a dopravy

Zvýšit informovanost o celé problematice. Šířit, osvědčené postupy. Inspirovat tvůrce politik a zúčastněné strany na všech úrovních k opatřením, která lidem aktivní stáří usnadní.

EU bude iniciativu podporovat v oblastech zaměstnanosti, veřejného zdraví, informační společnosti, dopravy a sociální ochrany.

Evropská komise vyzve vnitrostátní, regionální a místní orgány, občanskou společnost a sdružení zaměstnavatelů a zaměstnanců, aby si ještě letos stanovili konkrétní cíle, které budou plnit během roku 2012.

O závazky

 • související se zaměstnaností, zapojením do společenského života, vzděláváním dospělých, dobrovolnictvím seniorů, prosazováním nezávislého způsobu života seniorů, zdravím aj.
 • učiněné jak veřejnými, tak soukromými subjekty
 • odstraňující překážky, které znemožňují starším lidem, aby nadále pracovali
 • ve formě veřejné debaty sloužící ke zvýšení informovanosti a povědomí o této problematice
 • které pomohou stanovit prioritní úkoly pro další činnost
 • Města se mohou zapojit do programu Světové zdravotnické organizace „age-friendly cities“. Podniky mohou pracovat na zlepšení pracovních podmínek pro seniory. Občanská společnost může podpořit jejich dobrovolnou činnost.

EU již v minulosti chopila iniciativy k propagaci aktivního stárnutí v oblastech zaměstnanosti, vzdělávání dospělých, veřejného zdraví a informační společnosti. Tento Evropský rok zmíněné iniciativy zviditelní.

Ano, příspěvky budou udělovány z Evropského sociálního fondu, z programu celoživotního učení a rámcového programu pro výzkum. Další informace budou zveřejněny na těchto stránkách v září.

Každá členská země si určí svého koordinátora, který bude akce pořádané v rámci tohoto Evropského roku organizovat. Evropské komise bude činnost koordinovat na celoevropské úrovni a podporovat výměnu informací mezi zainteresovanými stranami.