Navigačný riadok

  • Vytlačiť túto stránku
  • Zmenšiť veľkosť písma
  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky

Projekty Zdravé stárnutí I a II

Czech Republic

Česká republika / Hlavní město Praha(Česká republika)

Projekty Zdravé stárnutí I a II implementované Státním zdravotním ústavem (SZÚ) se na regionální úrovni zabývají aktivním stárnutím seniorů v různých regionech České republiky. Tyto projekty navazují na národní projekt, který byl zahájen roku 2008 a měl za úkol podporovat vytváření regionálních platforem a prosazovat interdisciplinární spolupráci v oblasti zdravého stárnutí na národní a regionální úrovni.

Roku 2012 bude tato iniciativa pokračovat ve spolupráci se stále expandující sítí regionálních a místních orgánů z různých sektorů, jež jsou všechny angažovány v oblasti zdravého stárnutí. V rámci této iniciativy budou pořádány semináře k výměně informací o nových myšlenkách a nejlepších příkladů dobré praxe.

Na základě úspěchu předchozích videozáznamů použitých jako nástroje k šíření lokálních praktických zkušeností a inspirujících příkladů pro ostatní bude uspořádána pro široké publikum celostátní konference s prezentací videozáznamů o zdravém stárnutí. Konferenciéři z různých regionů představí své osvědčené postupy prostřednictvím videozáznamů, filmů nebo slidových prezentací, po kterých bude následovat diskuse. (Datum bude oznámeno později.)

 
Usporiadateľ: Státní zdravotní ústav

SZÚ je příspěvkovou organizací ministerstva zdravotnictví, mezi jejíž hlavní aktivity patří věda a výzkum, poradenství a metodologická podpora v České republice.

 
Internetová lokalita: http://www.szu.cz/
 
Kontakt: Jitka Sosnovcová: sosnovcova@SZU.com