Cale de navigare

  • Tipăreşte pagina
  • Micşorează dimensiunea caracterelor
  • Măreşte dimensiunea caracterelor
  • Contrast puternic
  • Culoarea standard

GOAL

Finland

Etelä-Suomi(Suomi)

Ikihyvä- projekti (englanniksi GOAL - GOod Ageing in Lahti region) on vuonna 2002 aloitettu merkittävä Lahden alueella (Päijät-Häme) toimeenpantava hanke, jonka tavoitteena on parantaa iäkkäämmän väestön fyysistä ja psykososiaalista hyvinvointia ja muutenkin edistää ja pitää yllä heidän terveyttään. Se pyrkii (a) käynnistämään kerätyn aineiston pohjalta suunniteltuja ehkäiseviä toimenpiteitä - esim. riskinmääritys sekä henkilökohtainen ja ryhmäohjaus, (b) tehostamaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa edistämällä yhteistyötä eri kuntasektorien välillä sekä paikallisten yhteisöjen ja järjestöjen puitteissa ja (c) antamaan kansalaisille mahdollisimman hyvät mahdollisuudet tehdä terveellisiä elämäntapavalintoja.

Yhteisöllisten interventioiden lisäksi Ikihyvä toteuttaa myös 2500 henkilöä kattavan pitkittäisseurantatutkimuksen, jonka tuloksia arvioidaan vuosina 2002, 2005, 2008 ja 2012.

Ohjelman ensimmäinen seutukunnallinen osahanke oli tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisytutkimus. Parhaillaan toteutettava ohjelma “Ikääntyvien sosiaalisen toimintakyvyn arviointi ja tukeminen” (2008-2012) kehittää menetelmää jolla tunnistetaan henkilöt, jotka ovat menettämäisillään itsenäisen toimintakykynsä. Se rakentaa ryhmäkohtaisen toimintamallin, jolla parannetaan heidän fyysistä suorituskykyään ja ravitsemustapoja. Heitä myös ohjataan käyttämään sosiaalisia verkostoja.

Ikihyvä- projektista tähän mennessä saatuja pääasiallisia tuloksia: Ryhmäkohtainen kroonisten valtimotautien (esim. tyypin 2 diabetes) ennaltaehkäisymalli on hyväksytty terveydenhoitoalalla yleiseen käyttöön ja hankkeen puitteissa kehitetään parhaillaan samankaltaista jäsenneltyä menetelmää, jolla saataisiin tunnistettua ja kuntoutettua toiminnallisista ongelmista kärsiviä senioreita. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä myös perusti tutkimusryhmän, joka pyrkii tehostamaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa alueella. Lisäksi paikallishallinnon päättäjät käyttävät Ikihyvä- projektin tuloksia terveyspolitiikan suunnittelussa.

Ikihyvä- hankkeen päätoteuttaja Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia on päättänyt vuonna 2012 kutsua projektin 10-vuotisjuhlan kunniaksi 2500 eläkeläistä osallistumaan Ikihyvä- pitkittäistutkimuksen loppusuoralle ja jatkaa hankkeen tuloksien hyödyntämistä seutukunnan sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden kouluttamiseen sekä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin organisaatioiden yhteistyön edistämiseen

 
Promotor: Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia on osa Helsingin yliopistoa, joka puolestaan on Euroopan tutkimusyliopistojen liiton (League of European Research Universities) eli LERU:n jäsen. Palmenia toimii useilla eri alueilla käyttäen hyväkseen merkittävän yliopiston laajaa toimintaa eri tieteenaloilla. Se suunnittelee ja tuottaa räätälöityjä ohjelmia, sekä erilaisia tutkimus- ja kehittämispalveluja elinkeinoelämän ja julkisen sektorin tarpeisiin.

 
Partener(i): Lahti University - Faculty of Social and Health Care
Päijät-Häme Social and Health Care
The National Institute for Health and Welfare
UKK Institute for Health Promotion
 
Site: http://www.palmenia.helsinki.fi/ikihyva/InEnglish.html
 
Loc: Lahti (Päijät-Häme)
 
Contact: Raisa Valve: raisa.valve@helsinki.fi