Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

  • Pagina afdrukken
  • Tekst kleiner
  • Tekst groter
  • Zwarte achtergrond
  • Standaardkleur

Workshop „Dobrodružství prarodiče“

Czech Republic 05/2012-06/2012

Hlavní město Praha(Česká republika)

České občanské sdružení Aperio uspořádalo v květnu 2012 v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity mezinárodní workshop s mottem „Kdykoli se narodí dítě, zrodí se i prarodič“ určený pro seniory se zájmem o téma aktivního prarodičovství.

Celkem 18 prarodičů z Itálie, Řecka, Polska, Francie, Španělska, Maďarska, Bulharska, Finska, Švédska, Slovinska, Belgie a České republiky o průměrném věku 65 let strávilo týden v Praze zkoumáním a diskutováním problematiky prarodičovství v dnešním světě.

Účastníci analyzovali úlohu prarodiče ve vývoji dítěte, dále v rodině, komunitě a společnosti. Též hovořili o životě seniorů v současné době a aktivním stárnutí a vedle toho se zúčastnili různých tvořivých dílen a aktivit.

 
Promotor: APERIO - Sdružení pro zdravé rodičovství

Aperio je neziskovou organizací, jejíž aktivity pokrývají oblasti porodnictví a před a poporodní péče, vzdělávání, poradenství a posilování právního povědomí rodičů. Usiluje o prosazování rovnosti žen a mužů v rodině a na trhu práce. Sdružení Aperio získalo 1. místo v soutěži Národní cena kariérového poradenství 2010.

 
Website: http://aperio.cz/334/adventure-of-grandparenting
 
Contact: Lucie Ryntova : lucie.ryntova@aperio.cz