Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

  • Pagina afdrukken
  • Tekst kleiner
  • Tekst groter
  • Zwarte achtergrond
  • Standaardkleur

Leernetwerk van de provincie Limburg

Belgium 10/2012-06/2013

België

Leernetwerk van de provincie Limburg © Actief Ouder Worden

De provincie Limburg in België wil het Europees Jaar 2012 aangrijppen als een uitstekende gelegenheid om te onderzoeken hoe talent en betrokkenheid van 55+ vrijwilligers in stichtingen en organisaties beter kunnen worden gebruikt en ontwikkeld, en zich laten aansluiten op andere generaties.

Het Leernetwerk bestaat uit acht leerdagen, gespreid over 9 maanden van oktober 2012 tot juni 2013. Zowel in voltallige vergaderingen als in kleine actiegroepen biedt het programma verschillende, intensieve en professionele leerprocessen die op maat op de deelnemers zijn afgestemd. Het Leernetwerk richt zich op oudere vrijwilligers en beroepsmensen van grote en kleinere stichtingen, sociale instellingen en plaatselijke overheden die in verschillende sectoren actief zijn: gezondheidszorg, milieu, sociaal en cultureel werk, en ontwikkelingswerk.

Deelnemers leren om het talent en enthousiasme van vrijwilligers te ontdekken, te ontwikkelen en te laten aansluiten met behulp van een “beoordelingsmethode” – een methode voor positieve verandering en innovatie gebaseerd op een waarderende benadering van dat wat werkt in plaats van dat wat niet werkt –, het fundament van een succesvolle verandering. Deze beoordelingsmethode zal door deskundigen worden uitgelegd en zij laten de deelnemers hiermee ervaring opdoen door een proefproject te ontwikkelen voor de instelling of stichting waarin zij actief zijn. Ze zullen ook in de gelegenheid worden gesteld om hun ervaringen met anderen in actiegroepen uit te wisselen om inspiratie op te doen die nuttig kan zien voor hun eigen organisatie.

Een privé-forum van het Leernetwerk biedt verdere mogelijkheden om ervaringen te delen, duurzame betrekkingen aan te gaan en nieuwe perspectieven te openen.

 
Promotor: Provincie Limburg

De Provincieraad van de provincie Limburg bepaalt het algemene beleid van de regionale regering. Een van zijn hoofdtaken is de goedkeuring van de jaarlijkse provinciale begroting. De provincieraad neemt ook de provinciale wetten, verordeningen genoemd, aan en stelt plannen op die op de hele provincie of regio’s binnen de provincie betrekking hebben.

 
Partner(s): Stebo
 
Website: www.limburg.be/actiefouderworden
 
Plaats: Hasselt
 
Contact: Frans Goudeseune : fgoudeseune@limburg.be