Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

  • Pagina afdrukken
  • Tekst kleiner
  • Tekst groter
  • Zwarte achtergrond
  • Standaardkleur

Het 1.000 seniorenbanenplan van de provincie Overijssel

Netherlands 01/2012-12/2012

Overijssel(Nederland )

Het 1.000 seniorenbanenplan van de provincie Overijssel © overijssel.nl

Tijdens het Europees Jaar 2012 worden er in 10 gemeenten van de provincie Overijssel verschillende initiatieven uitgevoerd om 1.000 nieuwe vrijwilligersbanen voor ouderen te creëren en organisaties te ondersteunen bij het verwerven van oudere vrijwilligers. De doelgroep zijn ouderen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en ouderen die onvrijwillig werkloos zijn geworden.

De deelnemende gemeenten hebben een eigen projectplan opgesteld om deze doelstelling te bereiken aan de hand van verschillende initiatieven. Zo worden er bijvoorbeeld in sommige gemeenten vrijwilligersmarkten voor ouderen georganiseerd.

Het idee is om uiteindelijk een aantal netwerken in de provincie op te zetten waar werkgevers, opleidingsinstituten en vrijwilligerscentrales, ouderenbonden, vrouwenorganisaties en de SWO’s (Stichting Welzijn Ouderen) deel van uitmaken. Samen kijken deze partijen naar hoe ze ouderen kunnen stimuleren om vrijwilligerswerk te doen en/of hen voor dit werk langere tijd vast te houden.

De achterliggende gedachte van het project is bij ouderen het besef te kweken dat vrijwilligerswerk een positieve invloed op de levenskwaliteit heeft. Vrijwilligerswerk helpt vereenzaming tegen te gaan en ouderen onderhouden een sociaal netwerk. Bovendien kunnen organisaties die vrijwilligers zoeken, gebruik maken van de levenservaring, opgebouwde kennis en netwerken van oudere vrijwilligers.

 
Promotor: Provincie Overijssel

Sociale kwaliteit is een van de kernpilaren van het beleid van de overheden in Overijssel voor de jaren 2011-2015. Overheden voeren momenteel plannen uit om de sociale omgeving, sociale interactie en burgerparticipatie in de gemeenten van de provincie te verbeteren.

 
Partner(s): Arcon
 
Website: http://arcon.nl/projecten/1.000-seniorenbanenplan.html
 
Contact: Ester van Leeuwen: evanleeuwen@arcon.nl