Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

  • ipprintja din il-paġna
  • Ċekken il-karattri
  • Kabbar il-karattri
  • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
  • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard

Läkemedelsgenomgång för äldre i Region Skåne

Sweden

Skåne(Sverige)

Läkemedel bidrar till bättre hälsa, men de kan även innebära utmaningar när de används felaktigt. Biverkningar är orsaken till en hög andel av sjukhusinläggningar för äldre. Vanliga orsaker kan vara bristande samförstånd och förståelse för den ordinerade behandlingen, och fel som uppstår i övergången mellan olika typer av vård.

Därför inför hälsovårdsmyndigheter i Region Skåne (Sverige) en ”läkemedelsgenomgång” innan äldre skrivs ut från sjukhus.

Målet för 2012 är att 30 % av alla patienter över 75 år som skrivs ut från internmedicinska vårdavdelningar med mer än 5 olika typer av receptbelagda läkemedel, ska få en läkemedelsgenomgång.

Denna genomgång görs av kliniska farmaceuter, som analyserar de individuella patienternas läkemedelsrecept och föreslår lämpliga ändringar.

Syftet med detta initiativ är att skapa samstämmighet mellan de läkemedel som ordineras och de som redan används.

 
Promotur: Region Skåne

Region Skåne är en självstyrande myndighet i Skåne, Sveriges sydligaste län. Dess ansvar omfattar hälso- och sjukvård, regional tillväxt och utveckling, kollektivtrafik, kultur och gränsöverskridande och interregionalt samarbete. I den regionala folkhälsostrategin för perioden 2010 - 2013 anses arbetet med äldre människor vara en prioriterad fråga.

 

 
Websajt: http://www.skane.se/
 
Kuntatt: Åsa Bondesson : asa.c.bondesson@skane.se