Navigācijas ceļš

 • drukāt lapu
 • Mazāki burti
 • Lielāki burti
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu

Voluntarii - Ambasadorii schimbării

Romania

România / Bucharest(România )

Voluntarii - Ambasadorii schimbării © fpmr.ro

Proiectul „Voluntarii – Ambasadorii schimbării”, derulat de Fundaţia Principesa Margareta a României, are ca obiective:

 • lupta împotriva excluderii şi sărăciei, oferind asistenţă persoanelor în vârstă la domiciliu sau în azilele de bătrâni;
 • încurajarea vârstnicilor să participe activ şi să contribuie la viaţa socială, oferindu‑le acestora şansa de a participa la diverse activităţi culturale şi sociale, inclusiv ca voluntari;
 • promovarea activităţilor şi schimburilor intergeneraţionale;
 • sensibilizarea societăţii cu privire la nevoile specifice şi la condiţiile de viaţă ale celor în vârstă;
 • promovarea activităţilor de voluntariat, formarea şi îndrumarea voluntarilor care oferă asistenţă persoanelor în vârstă.

În cadrul Anului European 2012, Fundaţia Principesa Margareta a României îşi ia următoarele angajamente:

 • să organizeze o campanie de sensibilizare a opiniei publice cu privire la fenomenul îmbătrânirii, prin intermediul unei expoziţii de fotografii amplasate în spaţii publice;
 • să finalizeze proiectul „Poveştile noastre”, o iniţiativă care reuneşte vârstnici şi persoane din alte categorii de vârstă, în vederea creării împreună a unui ansamblu de mărturii scrise, vizuale sau în format audio, prin intermediul interviurilor, sesiunilor de fotografii şi corespondenţei scrise între voluntari, publicul interesat şi persoanele vârstnice;
 • să organizeze sesiuni de formare în domeniul serviciilor pentru persoanele în vârstă, care se adresează tuturor categoriilor de vârstă şi în special vârstnicilor, şi au ca obiectiv stimularea implicării mai active a vârstnicilor în viaţa societăţii.
 
Rīkotājs: Fundatia Principesa Margareta a Romaniei

Fundaţia Principesa Margareta a României (FPMR) este o organizaţie nonprofit care contribuie la dezvoltarea societăţii civile în România. Fundaţia derulează o serie de programe care vizează îmbunăţăţirea condiţiilor de viaţă ale copiilor, ale tinerilor şi familiilor din comunităţi defavorizate, precum şi ale persoanelor în vârstă. De asemenea, FPMR încurajează solidaritatea între generaţii şi creează o punte de comunicare între tineri şi vârsnici, contribuie la dezvoltarea instituţională a ONG‑urilor care lucrează cu aceştia şi promovează creativitatea şi talentul la nivel local.

 
Tīmekļa vietne: http://www.fpmr.ro/index.php?page=aproape
 
Kontakti: Anca Ardeleanu : anca.ardeleanu@principesa.ro