Navigācijas ceļš

  • drukāt lapu
  • Mazāki burti
  • Lielāki burti
  • Izveleties tumšu fonu
  • Izvēlieties standarta krāsu

Mācību materiāli, kas veicina paaudžu solidaritāti

Latvia

Latvija

Eiropas Gada 2012 ietvaros Krāslavas pirmsskolas audzinātāju apvienība organizēja inovatīvu mācību materiālu konkursu un izstādi, kuras mērķis bija veicināt paaudžu solidaritāti.

Konkursa mērķis bija savākt augstas kvalitātes, jēgpilnas un interesantas idejas, kas varētu noderēt, lai dalītos ar tradīcijām, vērtībām un kultūru, kā arī saziņai starp bērniem, vecākiem, vecvecākiem pirmsskolas telpās.

Uzvarētāji tika paziņoti 2012. gada 15. maijā un saņēma diplomu un balvu. Informācija par uzvarētājiem tika apkopota un izplatīta Krāslavas rajona skolās.

 
Rīkotājs: Krāslavas pirmsskolas skolotāju apvienība

Apvienības galvenais mērķis ir dalīties ar pedagoģisko un metodisko praksi un pieredzi, kas saistīta ar pirmsskolas bērniem.

 
Atrašanās vieta: 1 Aronsona Street. Kraslava
 
Kontakti: Jelena Voroshilova : elena.vorosilova@inbox.lv