Percorso di navigazione

  • Stampa questa pagina
  • Diminuisci dimensioni carattere
  • Aumenta dimensioni carattere
  • Visualizzazione a contrasto elevato
  • Scegli il colore standard

Teknik för äldre

Sweden

Sverige / Stockholm(Sverige)

Teknik för äldre © Hjalpmedelsinstitutet | hi.se

Teknik för äldre är ett program som svenska regeringen stöder för att påskynda utvecklingen av produkter och tjänster som kan hjälpa äldre medborgare och deras anhöriga i vardagen.

Programmet, som samordnas av Hjälpmedelsinstitutet, lanserades år 2007 och mer än 100 projektstöd har redan delats ut.

Företag, organisationer och lokala myndigheter kan ansöka om projektmedel inom det här området. Dessutom initierades tre kommunala pilotprojekt år 2011, med syfte att testa och utveckla ny teknik för äldre i deras hem.

Programmet Teknik för äldre har tre huvudfokusområden: lämpliga hustyper, lättillgängliga produkter och stöd för äldre personer, samt deras formella och informella vårdare.

Projekt som får stöd av programmet bidrar i olika grad i relation till teknik och äldre personer, exempelvis identifiering av användarbehov, design, utveckling och testning av koncept, miljöer och produkter, samt metoder för att stödja äldre personer och deras formella och informella vårdare.

Projektresultat och rapporter är tillgängliga på programmets webbplats.

 
Promotore: Hjälpmedelsinstitutet

HI är ett nationellt informationscenter och fokuserar på utveckling och delning av kunskaper mellan yrkesmän som arbetar inom området för hjälpmedelsteknik och tillgänglighet. HI utför myndighetsåtaganden och -program, samt pilotprojekt, kurser och nätverk på både nationell och internationell nivå. De senaste fokuseringsområdena är boendemiljöer för äldre personer, hjälpmedelsteknik för äldre personer, hjälpmedelsteknik för personer med psykiatrisk, neuropsykiatrisk och/eller kognitiv nedsatt funktion, och Design för alla.

 
Sito web: http://www.teknikforaldre.se/
 
Contatti: Magdalena Marklund : magdalena.marklund@hi.se