Percorso di navigazione

  • Stampa questa pagina
  • Diminuisci dimensioni carattere
  • Aumenta dimensioni carattere
  • Visualizzazione a contrasto elevato
  • Scegli il colore standard

Konkurrence om at blive De mange generationers by

Denmark

Danmark

Konkurrence om at blive De mange generationers by

I forbindelse med Det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne, har Socialstyrelsen i Danmark arrangeret konkurrencen De mange generationers by. Formålet med konkurrencen er at finde den by i Danmark, der er mest attraktiv at leve i for ældre borgere.

Konkurrencen henvender sig til kommunalpolitikere, byplanlæggere og andre, der har blik for byplanlægning, som inkluderer alle generationer. Hovedformålet med initiativet er at sætte fokus på den rolle, borgerne spiller (især ældre borgere) i planlægning af inkluderende og generationsvenlige byer.

Et uafhængigt og fagkyndigt dommerpanel vil vurdere de deltagende byer ud fra følgende: At ældre borgere betragtes og inddrages som en ressource, aktiv levevis, sammenhæng mellem forvaltninger, sektorer og generationer, tilgængelighed og boligforhold.

Den vindende by modtager 200.000 DKR til publikationer, videre udvikling af projektet og andre måde at formidle byens initiativer på, som kan inspirere andre byen til at arbejde med aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne. Den vindende by vil også have mulighed for at dele bedste praksisser og viden via WHO’s globale netværk af ældrevenlige byer og lokalsamfund.

Førstepladsen og de to finalister offentliggøres af social- og integrationsminister Karen Hækkerup og WHO’s repræsentanter ved et arrangement den 4. december 2012.

 
Promotore: Socialstyrelsen

Socialstyrelsen er en uafhængig afdeling under Social- og Integrationsministeriet. Formålet med Socialstyrelsen er at fremme nye tiltag og initiativer inden for sociale ydelser samt støtte og rådgive kommunerne i forbindelse med sociale ydelser til gavn for borgerne, f.eks. børn, unge, socialt marginaliserede grupper, ældre og handicappede.

 
Interlocutori: WHO’s globale netværk af ældrevenlige byer og lokalsamfund
 
Sito web: http://www.socialstyrelsen.dk/aeldre/aktiv-aldring/de-mange-generationers-by
 
Contatti: Julie Møller : jmr@socialstyrelsen.dk