Navigacijski put

  • Ispis stranice
  • Smanji veličinu fonta
  • Povećaj veličinu fonta
  • Odabir verzije visokog kontrasta
  • Odabir standardne verzije u boji

Ocenenia „Senior roka“

Slovakia

Slovensko / Trenčín(Slovensko )

Fórum pre pomoc starším je národná sieť Slovenska, ktorá každoročne organizuje celonárodnú akciu „Senior Roka“, ktorá oceňuje starších ľudí za životné postoje altruistickú pomoc iným a sebaobetovanie.

Cieľom tejto akcie je priniesť starším ľuďom väčšiu sebaistotu a dôstojnosť a prejaviť im zo strany ich rodín, miest a celej slovenskej spoločnosti viac rešpektu. Iniciatíva je organizovaná v úzkej spolupráci s miestnymi úradmi, organizáciami a klubmi seniorov z celého Slovenska a je podporená ústrednou vládou.

Ceny seniorov sa vyhlasujú každoročne od roku 2006 vždy v decembri, počas špeciálneho ceremoniálu s účasťou médií a vedúcich vládnych predstaviteľov.

Dátum konania ceremoniálu v roku 2012 bude oznámený na jeseň.

Okrem ocenení Senior roka fórum podporuje Európsky rok 2012 prostredníctvom:

  • Verejných diskusií a kampaní o pozitívnom prínose starších ľudí spoločnosti.
  • Podporovaním lepšej spolupráce a komunikácie medzi generáciami.
  • Povzbudzovaním aktívnej účasti starších na verejných diskusiách o témach, ktoré ich ovplyvňujú.
  • Pomáhaním starším ľuďom, aby zmenili postoj a nadobudli sebaistotu.
 
Promotor: Fórum pre pomoc starším

Fórum je slovenské občianske združenie, člen AGE – Európskej platformy, ktorá je venovaná zlepšovaniu kvality a dôstojnosti života seniorských občanov, zvyšovaniu povedomia spoločnosti a pomoci na ochranu a posilňovanie ich práv.

 
Mrežne stranice: http://www.forumseniorov.sk/
 
null: Ľubica Gálisová: forumlubica@gmail.com