Navigation path

 • print this page
 • Decrease font-size
 • Increase font-size
 • Choose high contrast version
 • Choose standard colour version

Socialna MREŽA MEDGENERACIJSKIH PROGRAMOV ZA KAKOVOSTNO STARANJE

Slovenia /2012-/2012

Slovenija

Initiative

Mrežo so razvili na Inštitutu Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. Gre za razvoj in implementacijo sistema 24 programov, ki podpirajo starejše ljudi, sožitje med generacijami ali pa oboje. Programi so oblikovani tako, da si jih lahko prisvojijo krajevne skupnosti, ki želijo ustanoviti svoja medgeneracijska središča. V teh bi nudile številne storitve, kot npr. gradivo in usposabljanje za občine na področju ozaveščanja in načrtovanja projektov; javne seje o tem, kako se pripravimo na starost, oskrbujemo starejše ali izboljšamo razumevanje med generacijami; usposabljanje prostovoljcev; seje, posvečene strategijam za mreženje in stalnost izvajanja. Glavni cilj mreže je preprečevanje socialne izključenosti starejših in krepitev medgeneracijske solidarnosti.

Primeri programov vključujejo:

 • Skupine aktivnega staranja za starejše
  Usposabljanje prostovoljcev (po možnosti iz mlade ali srednje generacije) za vodje skupin aktivnega staranja. Skupine se tedensko srečujejo pri različnih dejavnostih.
 • Tečaji za preprečevanje padcev med starejšimi
  Usposabljanje prostovoljcev za organiziranje in implementacijo tečajev za preprečevanje padcev v skupini 10 starejših ljudi, ki so nagnjeni k padanju (poudarek je na socialnem učenju, varnosti v domačem okolju in vajah, ki krepijo ravnotežje).
 • Tečaji za aktivno življenje po upokojitvi
  V stiku z lokalnimi podjetji so organizirani tečaji za uslužbence, ki se pripravljajo na upokojitev, da bi jih pripravili na ta pomembni korak v življenju in jim zagotovili še nadaljnje aktivno življenje.
 • Medgeneracijsko družabništvo
  Usposabljanje prostovoljcev (po možnosti iz mlade ali srednje generacije) za osebno družabništvo s socialno izključenimi starimi ljudmi v kraju. Tako druženje koristi tako starim ljudem kot prostovoljcem.
 • Medgeneracijsko družabništvo ob učenju računalništva
  Usposabljanje za poučevanje ali za učenje uporabe računalnika je namenjeno študentom in starejšim ljudem, ki žele uporabljati računalnik. Poudarek je na druženju, ki obojim koristi. Gre za zelo poseben program, kajti vloge generacij so tu zamenjane – mlade generacije so učitelji, stare pa učenci.

Commitment

Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje se zavezuje usposobiti 100 prostovoljcev za animatorje 50 skupin starejših ljudi. Te skupine se bodo srečevale redno tedensko in sledile strukturiranemu programu za preprečevanje padcev v starosti. Namen programa je spremeniti vzorce vedenja, ki osebo lahko privedejo do padca. Po zaključenem programu bodo skupine nadaljevale z druženjem in se srečevale v društvih za zdravo in aktivno staranje.

 
Promoter: Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitj

Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje je edini slovenski inštitut za gerontologijo. Svojo dejavnost razvija na treh glavnih področjih, ki so: 1) gerontologija in medgeneracijsko sožitje, 2) zasvojenosti, 3) holistična antropologija, antropohigiena in logoterapija. Vsa tri področja zajemajo znanstveno raziskovanje, projektiranje dela in razvoja, izobraževanje in organizacijsko svetovanje. Inštitut vodi naslednje dejavnosti na področju aktivnega staranja in medgeneracijskega sožitja:

 • Stalno razvijanje socialne mreže programov za kakovostno staranje in medgeneracijsko družabništvo in njena praktična implementacija pri terenskem delu po vsej Sloveniji
 • Razvoj in implementacija lokalnih medgeneracijskih središč v Sloveniji
 • Zbiranje znanja in znanstvenih ugotovitev na področjih socialne gerontologije in medgeneracijskega sožitja v Sloveniji in po svetu
 • Razvoj slovenske mreže starosti prijaznih mest in vključitev v mrežo Svetovne zdravstvene organizacije
 • Nudenje strokovnega usmerjanja vladi Republike Slovenije na področjih zdravstva, kakovostnega staranja in solidarnega medgeneracijskega sožitja
 • Organizacija, razvitje in vodstvo gerontologije v zdravstvu v Sloveniji
 • Preventivno zdravstvo za tretje življenjsko obdobje
 
Website: http://inst-antonatrstenjaka.si
 
Contact: Mojca Slana : mojca.slana@inst-antonatrstenjaka.si