Διαδρομή πλοήγησης

  • Εκτύπωση σελίδας
  • Σμίκρυνση της γραμματοσειράς
  • Μεγέθυνση της γραμματοσειράς
  • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
  • Επιλογή κανονικού

Working with older lesbian, gay and bisexual people - A Guide for Care and Support Services

UK

United Kingdom

“Working with older lesbian, gay and bisexual people - A Guide for Care and Support Services” is a document published by Stonewall during the European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations 2012.  The guide offers practical advice to organisations providing care and support services about how to meet the needs of lesbian, gay and bisexual people.

“Sometimes changes to policy, staff training and awareness about the law can make things better. But often it is about simple things such as awareness and communication – individual actions will have a big impact”, says Ben Summerskill, Stonewall’s Chief Executive.

The guide is based on the research “Lesbian, Gay and Bisexual People in Later Life” conducted in 2010 by YouGov, which surveyed 1,036 older lesbian, gay and bisexual people across the UK and 1,050 older heterosexual people about their needs and experiences of ageing and of using statutory health and care services.

The research, one the largest of its kind in the world, paints a worrying image for older lesbian, gay and bisexual people. Older lesbian, gay and bisexual people are more likely to live alone, less likely to have children and more likely to face isolation than their heterosexual peers. Consequently, older lesbian, gay and bisexual people are more likely to need on care and support services as they grow older.

 
Ανάδοχος: Stonewall

Stonewall is Britain’s leading sexual orientation equality charity, campaigning for the rights of Britain’s 3.7 million lesbian, gay and bisexual people at home, at work and at school.

 
Ιστότοπος: http://www.stonewall.org.uk/age
 
Επικοινωνία: info@stonewall.org.uk