Διαδρομή πλοήγησης

  • Εκτύπωση σελίδας
  • Σμίκρυνση της γραμματοσειράς
  • Μεγέθυνση της γραμματοσειράς
  • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
  • Επιλογή κανονικού

Digital Europe Agenda brochure on Active and Healthy Ageing

EU

Europe

“Active and Healthy Ageing - For you & with you” is a brochure published by the European Commission to highlight the challenges and opportunities of today and tomorrow related to demographic ageing in Europe.

Prepared by the Directorate-General Communication Networks, Content & Technology, within the Digital Agenda for Europe strategy, the brochure presents a selection of EU-funded IT solutions developed to improve the health and quality of live of seniors.

The publication also calls society to be active & proactive towards change and innovation and support healthy ageing smart innovation with ICT technology.  “We are already on the right track by being aware of the ageing challenge and by realizing that change is needed. Technology helps only when we commit to using it”, it stresses.

Long Lasting Memories, Rosetta , CommonWell, CompanionAble, Dreaming and Wiisel are the solutions presented in the six-page document presented in January 2013.

 
Ανάδοχος: European Commission - DG Communication Networks, Content & Technology

Also known as DG Connect, this Directorate General is in charge of the Digital Agenda of the EU.

 
Ιστότοπος: http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf//document.cfm?doc_id=1587