Διαδρομή πλοήγησης

  • Εκτύπωση σελίδας
  • Σμίκρυνση της γραμματοσειράς
  • Μεγέθυνση της γραμματοσειράς
  • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
  • Επιλογή κανονικού

Simbioz@ - e-pismena Slovenija

Slovenia 10/2011-10/2012

Slovenija

Simbioz@ je medgeneracijski projekt, v katerem mladi prostovoljci učijo starejše ljudi uporabljati računalnik.

Glavni cilj te pobude je omogočiti starejšim prvi stik z digitalno tehnologijo in jim ponuditi prvo pozitivno izkušnjo z njo, jim s tem tudi dvigniti samozavest in jih motivirati za nadaljnje učenje.

Celotna ideja projekta Simbioz@ je prikazati mladim pomen prostovoljstva in medgeneracijskega sodelovanja prek zanimivih in prijetnih doživetij.

Prva edicija tega enotedenskega dogodka je potekala oktobra 2011 v knjižnicah, šolah in domovih za starejše po vsej Sloveniji. Delavnice so sestavljali trije moduli, ki so se izvajali dvakrat dnevno: zjutraj in popoldne. Starejši so spoznali osnovne funkcije računalnika, pisanje dokumentov v Microsoft Office Word, naučili so se iskanja informacij na internetu in uporabe drugih brezplačnih komunikacijskih orodij, kot je elektronska pošta.

V enem tednu je 2413 mladih prostovoljcev na 230 lokacijah učilo 5706 starejših osnovno računalniško znanje. Prostovoljci so celotnemu projektu posvetili več kot 23000 ur. Rezultati prve izkušnje s projektom Simbioz@ kažejo, da se je več kot 93% udeležencev počutilo bolj samozavestnih v uporabi računalnikov.

Kot zaveza za Evropsko leto aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami bo projekt Simbioz@ - e-pismena Slovenija ponovljen v oktobru 2012.

 
Ανάδοχος: Zavod Ypsilon

Zavod Ypsilon je možganski trust mladih ljudi, starih med dvajset in trideset let, katerega namen je prispevati k boljši ravni zavesti vsakega posameznika in družbe ter k tesnejšemu sodelovanju med generacijami.

 
Εταίροι: Združenje splošnih knjižnic
 
Ιστότοπος: http://www.simbioza.eu/
 
Επικοινωνία: Borut Jeglič: borut.jeglic@simbioza.eu