Διαδρομή πλοήγησης

  • Εκτύπωση σελίδας
  • Σμίκρυνση της γραμματοσειράς
  • Μεγέθυνση της γραμματοσειράς
  • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
  • Επιλογή κανονικού

Otevřeno seniorům

Czech Republic

Česká republika / Hlavní město Praha(Česká republika)

Otevřeno seniorům

Diakonie Českobratrské církve evangelické (DČCE) vede již od roku 2010 dlouhodobou kampaň Otevřeno seniorům, jejímž cílem je změnit pohled veřejnosti na seniory, ukázat, že vysoký věk a stárnutí má svou kvalitu a cenu, a upozornit na skutečnost, že senioři jsou dnešní společností a médii často přehlíženi a nedoceněni.

Kampaň Otevřeno seniorům je šířena po celé České republice formou tištěné reklamy na telefonních budkách, v magazínech a novinách pod sloganem „Dnešní tabu se jmenuje stáří“. Její součástí je též videoklip „Stáří nám může dát víc, než si myslíme“, který se na festivalu v Cannes 2011 dostal do užší nominace v kategorii začínající režisér.

Zaměření kampaně se nese v duchu jejího názvu, tedy Otevřeno seniorům. Prostřednictvím této iniciativy chce DČCE otevřít seniorům mysl lidí, přístup institucí i jednotlivců, veřejné i neveřejné prostory, zkrátka společnost.

 

 

Diakonie Českobratrské církve evangelické se zavázala, že v roce 2012 bude oba cíle své kampaně propagovat a šířit v českých médiích na celostátní úrovni (využitím venkovní reklamy, tištěných médií, České televize, sítě multikin CineStar, interaktivní reklamy atd.). Vedle toho se v rámci kampaně Otevřeno seniorům chystají i různé propagační a reklamní aktivity formou tiskových zpráv, článků a interview ve sdělovacích prostředcích, panelových diskusí s odborníky a zástupci seniorů. Diakonie se aktivně zúčastní 11. ročníku globální konference Mezinárodní federace pro stárnutí (IFA), která se uskuteční v Praze ve dnech od 28. května do 1. června 2012.

 
Ανάδοχος: Diakonie Českobratrské církve evangelické (DČCE)

Diakonie Českobratrské církve evangelické (DČCE) je křesťanskou neziskovou organizací nabízející péči a podporu těm, kteří se pro svůj věk, nemoc, zdravotní postižení, osamění, těžkou sociální situaci či jinou životní krizi neobejdou bez pomoci druhých a chce jim tak zajistit důstojný a plnohodnotný život. Diakonie je největší organizací poskytující sociální služby v České republice. V současnosti čítá na 33 středisek a 8 speciálních škol a ročně se stará zhruba o 4000 seniorů v terénních, ambulantních i pobytových službách. DČCE dlouhodobě spolupracuje s Českou alzheimerovskou společností.

 

 
Ιστότοπος: http://www.otevrenoseniorum.cz/
 
Επικοινωνία: Ms. Vendula Kodetova: kodetova@diakonie.cz