Διαδρομή πλοήγησης

  • Εκτύπωση σελίδας
  • Σμίκρυνση της γραμματοσειράς
  • Μεγέθυνση της γραμματοσειράς
  • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
  • Επιλογή κανονικού

Healthy ageing: time to reinvent, It’s up to everyone

EU

Europe

At the occasion of the European Year 2012 for Active Ageing and Solidarity between Generations, AIM, the International Association of Mutual Benefit Societies, has engaged in various ways on healthy ageing.

Besides the participation of AIM in the AGE coalition for the European Year and numerous actions undertaken by members of the association at national level, AIM organised the international conference “Reinventing Healthy Ageing” in Brussels on November 29.

The conference concluded with the adoption of a Declaration on Healthy Ageing entitled "Healthy ageing: time to reinvent, It’s up to everyone", in which AIM members highlight the importance of following issues:

  • There is a need to invest more in cost-effective prevention programmes
  • Happiness is a key factor for healthy ageing
  • Health behaviour is multifactorial and not only an individual choice
  • Society is responsible for providing an environment that supports healthy choices

AIM welcomes the European Innovation Partnership on Active and Healthy ageing launched by the European Commission within the framework of the Europe 2020 initiative.

The association also welcomes the overall goal to enable citizens to live longer independently in good health by increasing the average number of healthy life years by two.

 
Ανάδοχος: International Association of Mutual Benefit Societies (AIM)

Created in 1950, AIM brings together 42 national federations of autonomous health insurance and social protection bodies in 25 countries mainly in Europe, all operating according to the principles of solidarity and not-for-profit orientation.

 
Ιστότοπος: http://www.aim-mutual.org/?page=17&id=281
 
Επικοινωνία: Blandine Cassou-Mounat: Blandine.cassou-mounat@aim-mutual.org